NA SKRYTÉM MÍSTĚ

Duch Svatý přišel k Božímu muži jménem Ananiáš v Damašku. Duch Ananiáši řekl, aby šel do Judova domu v Rovné ulici, vložil ruce na Saula a vrátil mu zrak.

Samozřejmě, že Ananiáš znal Saulovu pověst a uvědomoval si, že to může být nebezpečné. Ale Duch Svatý Ananiášovi Saula doporučil slovy: „Hle, modlí se.“ (Sk 9:11)
Pán taky řekl: „Ananiáši, najdeš toho muže na kolenou. Ví, že přijdeš. Bude znát tvé jméno a důvod, proč tě posílám. Chce, abys mu otevřel oči.“

Kdy Saul obdržel tohle vnitřní poznání? Jak obdržel tuhle vizi, to čisté slovo od Boha? Přišlo skrze vřelou a úpěnlivou modlitbu. Vlastně si myslím, že to, co říká Duch Ananiášovi odhaluje, co pohnulo Božím srdcem ohledně Saula: „Hle, modlí se.“

Saul byl s Bohem zavřený po 3 dny, odmítal jídlo i vodu. Chtěl jen Pána. Takže celou dobu pokračoval na kolenou, modlil se a hledal Boha.

Když jsem vyrůstal, můj modlitební otec mě učil: „Bůh vždycky najde cestu pro modlícího se.“ V mém životě byly časy, kdy mi Pán poskytl nepopiratelný důkaz této pravdy. Ke kázání jsem byl povolán v osmi letech, kdy ke mně Duch Svatý přišel. Plakal jsem, modlil se a křičel: „Naplň mě, Pane Ježíši.“ Později, jako teenager jsem se modlil, dokud ke mně nepřišel Duch se svou úžasnou intenzitou.

Když jsem byl mladý pastor, prožíval jsem hluboký hlad, který ve mně způsobil, že jsem se modlil mnohem horlivěji. Něco v mém srdci mi říkalo: „Sloužit Ježíši musí znamenat mnohem víc, než to, co dělám.“ Takže jsem strávil měsíce na kolenou, plakal a modlil se – aby mě pak Pán nakonec povolal do New Yorku sloužit gangům a drogově závislým.

Na kolenou jsem byl i před dvaceti lety, hledal Boha v slzách a hlasitě plakal, když mě Bůh povolal zpět do New Yorku, abych rozjel církev na Times Square.

Jestli jsem kdy něco slyšel od Boha – jestli jsem kdy měl zjevení od Krista, nějakou míru Kristovy mysli – nikdy to nepřišlo skrze samotné studium Bible. Přišlo to skrze modlitbu. Skrze hledání Boha na skrytém místě.