BUDOU NĚKDY MÉ MODLITBY VYSLYŠENY?

Věřím v načasování Duchem Svatým. Všechny naše modlitby budou vyslyšeny v Božím vlastním čase – tak či onak – ale problémem zůstává, že se bojíme předložit své modlitby Duchu Svatému ke zkoumání. Některé naše modlitby potřebují být pročištěny, protože je naše víra často promarněná žádostmi, které nejsou zralé. Nevíme, jak se modlit „Buď vůle tvá.“ Nechceme jeho vůli tak moc jako ty věci, které jeho vůle dovoluje.

Abraham cvičil svou víru, aby si připomínal, že je na této zemi cizincem. Jeho smlouva o požehnání mu umožnila k bydlení pouze stan, protože se veškerou svou vírou zaměřil na to město, jehož stavitelem je Bůh.

Nežili snad tito bojovníci víry ve víře? Odmítl Bůh odpovědět na některé jejich modlitby? Přece jen nebyli všichni zachráněni a ne každý viděl odpovědi na své modlitby. Někteří byli mučeni, jiní byli roztrháni vedví, při putování strádali, trpěli a trápili se (Židům 11:36-38).

Ti, které známe jako lidi velké víry, „se nedočkali splnění toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 11:39). Ti, kteří „obdrželi sliby“, používali svou víru k tomu, aby žili spravedlivě, aby získali sílu v době, kdy byli slabí, a aby zahnali protivníky na útěk.

Nestarej se o to, jestli na tvé žádosti Bůh odpovídá „Ano“ nebo „Ne“. Nebuď sklíčený, když je odpověď v nedohlednu a, prosím, vyvaruj se soustředění na otřepané fráze a metody víry. Pouze předej každou modlitbu Ježíši a důvěřuj mu ve své záležitosti. Jeho odpověď se ani neopozdí, ani se nestane, že by přišla v předstihu. A pokud odpověď, na kterou čekáš, nepřichází, řekni si ve svém srdci: „On je vším, co potřebuji. Když budu potřebovat něco navíc, neodepře mi to. Odpoví ve svůj čas a svým způsobem. A pokud nevyplní mou žádost, musí pro to mít ideální důvod. Nehledě na to, co se děje, vždycky budu věřit v jeho věrnost.“

Bůh nám odpouští, pokud se více soustředíme na obdržení odpovědí na své modlitby než na učení se bezvýhradné pokoře vůči samotnému Kristu. Neučíme se poslušnosti pomocí věcí, které získáváme, ale pomocí těch věcí, které nás trápí. Jsi ochotný učit se pomocí trošku delšího trápení tím, co se zdá být jako nevyslyšená modlitba? Zůstaneš v jeho lásce, zatímco trpělivě čekáš na zaslíbení?