POCITY – SATANOVY POSLOVÉ

Jsem tak rád, že moje pocity nemají žádný význam. Jsem vděčný, že neovlivňují moji spásu, ani můj vztah s Pánem. Když nepřítel přichází jako příval a pokouší se mne utopit v depresivních pocitech a negativních myšlenkách, mám tendenci se obviňovat. Říkám si ve svém srdci: „Proč jsi tak skleslá, duše má? Proč jsem najednou znepokojen v duchu? Proč ten neklid a podrážděnost? Jakým zlým skutkem jsem si zasloužil tyto depresivní pocity?“

Moje negativní, chmurné pocity nepřišli od Boha, takže se s nimi nemusím smířit!

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1:7).

Můžu odmítnout každý negativní pocit, protože vím, že ani jeden z nich nepochází od Boha. Zastrašující pocity nebyly poslány z nebe, ale z pekelných dolů! Máme je odmítnout a svázat mocí modlitby a víry.

Bůh nám říká: „Tyto pocity strachu a pochybností nejsou ode mne. Já jsem ti dal ducha lásky, síly a autority.“ Vyzývá nás, abychom se zbavili těchto nechtěných myšlenek a přivedli je k poslušnosti vůči Němu. Nemůžeme nechat, aby nás ovládly vlastní pocity. Nedovolme jim v nás setrvávat a zapustit kořeny hořkosti a pochybností. Musíme vyrazit proti nim ve jménu Krista, našeho Pána a zahnat je. Máme k tomu rozkaz!

„Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu“ (2. Korintským 10:5).

Každý skličující pocit je satanským semenem nedůvěry. Starý had se v nás snaží zpochybnit Boží věrnost, Boží péči, Boha samotného! Tyto lži jsou semenem negativních pocitů a Bůh nám přikazuje jít do boje proti nim.