BĚŽ KUPŘEDU A PLAČ

Když je ti nejhůře- jdi do svého skrytého pokojíku a vyplač se!

Ježíš plakal. Petr plakal – hořce! Petr si nesl bolest ze zapření jediného Božího Syna. Tyto hořké slzy v něm pracovaly na zázraku. Přišel zpátky, aby otřásl satanovým královstvím.

Ježíš se nikdy neodvrací od volajícího srdce. On řekl,"Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš" (Žalm 51:19). Nikdy Pán neřekne,"Vzpamatuj se! Vstaň a vezmi si nějaký lék. Zatni zuby a otři slzy!" Ne! Ježíš sbírá každou slzu do své věčné nádoby.

Máš bolest? Velkou? Pak běž a plač! A vyplač se, dokud se slzy nezastaví. Ale ať tvé slzy pochází jen ze srdce - a ne z nevíry a sebelítosti.

Život pokračuje. Budeš překvapen, kolik jsi schopen unést s Boží pomocí. Štěstí neznamená žít bez bolesti a zranění. Opravdové štěstí je naučit se žít dnešní den, místo lítosti a bolesti. Znamená to naučit se radovat se v Pánu, nehledě na to, co se událo v minulosti.

Můžeš se cítit odmítnutý. Můžeš se cítit opuštěný. Tvá víra může být slabá. Můžeš si připadat nepoužitelný. Lítost, slzy, bolest a prázdnota tě občas mohou zachvátit, ale Bůh stále sedí na trůnu. On je stále Bůh!

Nemůžeš si sám pomoci. Nemůžeš zastavit bolest a utrpení. Ale náš požehnaný Pán k tobě přijde a položí na tebe svoji milující ruku a znovu tě pozdvihne, abys usedl na nebeském místě. Vytrhne tě ze strachu z umírání. Zjeví ti svou nekonečnou lásku!

Pohleď! Potěš se v Pánu. Když tě zahalí mlha a nemůžeš vidět žádnou cestu ze své situace - polož se do Ježíšových rukou a jednoduše mu důvěřuj. On chce tvou víru - tvou důvěru. Chce, abys hlasitě zavolal - "Ježíš mě miluje! On je se mnou! Nenechá mě padnout! Vše obrací na dobré! Nebudu zahanben! Nebudu poražen! Nebudu satanovou kořistí! Bůh je na mé straně! Miluji Ho – a On miluje mě!"

Základem je víra. A víra je založena na jediném: "Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem" (Izajáš 54:17).