MILOST, KTEROU MUSÍŠ USTÁT

Často slyšíme definici milosti, jako Boží nezaslouženou laskavost a požehnání. Přesto věřím, že milost je mnohem více, než toto. Podle mne, milost je vše, čím pro nás Kristus je ve chvílích soužení – moc, síla, dobrota, milosrdenství, laskavost – aby nám pomohl projít utrpením.

Když se podívám na uplynulá léta – léta obrovských zkoušek, utrpení, pokušení, soužení – mohu dosvědčit, že Boží milost byla dostačující. Vím, jaké to je dotazovat se Boha, když manželka musela znovu a znovu bojovat s rakovinou a pak onemocněly také obě dcery. Dnes jsou všechny zdravé a silné, díky Bohu. Taktéž vím, jaké to je, být bičován poslem satanovým. Žalostně jsem byl pokoušen a zlákáván a nepřátelé se zvedali proti mně na každé straně. Byl jsem pomlouván, falešně obviněn a odmítnut přáteli. V těch temných časech jsem padl na kolena a volal jsem k Bohu.

Jeho milost mne vždy zachránila. A to pro dnešek stačí. Pak, jednou ve slávě, můj Otec mi zjeví ten nádherný plán, který byl za tím vším. Ukáže mi, jak jsem získal trpělivost skrze mé zkoušky, jak jsem se učil soucitu s druhými, jak se Jeho síla stala dokonalou v mé slabosti, jak jsem poznal jeho naprostou věrnost ke mně a jak jsem toužil být víc podobný Ježíši.

Přesto se můžeme ptát, proč – ale zůstává to tajemstvím. Jsem připraven to přijmout, dokud si Ježíš pro mne nepřijde. Nevidím konec mých zkoušek a mého soužení. Provází mne více než 50 let mé služby a pokračují dál.

Skrze to všechno však nadále dostávám Kristovu sílu ve stále rostoucí míře. Po pravdě řečeno, největší zjevení Jeho slávy přišla právě v nejtěžších obdobích. Podobně, když si prožíváš své nejtěžší chvíle, Ježíš pro tebe uvolní plnou dávku své moci.

Možná nikdy nepochopíme svou bolest, depresi a potíže. Možná nikdy nezjistíme, proč nebyly vyslyšeny naše prosby o uzdravení. Ale ani nemusíme vědět, proč. Náš Bůh nám již odpověděl: „Máš mou milost, mé milované dítě, a to je vše, co potřebuješ.“