KDYŽ JSI ZRANĚNÝ

Atˇ už tak či onak, každý z nás je zraněný. Každý člověk na Zemi nese své vlastní břímě bolesti.

Když jsi hluboce zraněný, žádný člověk na této zemi nedokáže umlčet tvé vnitřní strachy a veliké soužení. Ani nejlepší přátelé nemohou pochopit bitvu, kterou procházíš, nebo bolest, která tě postihla.

Existuje lék na zlomené srdce? Existuje uzdravení pro tato hluboká vnitřní zranění? Mohou se rozlámané kousíčky dát zase dohromady a učinit srdce ještě silnějším? Ano! Rozhodně ano! A pokud ne, pak by Boží slovo bylo jen báchorka a Bůh sám by byl lhář. A to není možné!

Bůh neslíbil, že ti dá bezbolestný způsob života. Zaslíbil ti "cestu úniku." Slíbil, že ti pomůže nést tvou bolest. Sílu, která tě postaví zpátky na nohy, když tě ohromí slabost.

Náš milující Otec řekl: "Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát" (1.Korintským 10:13).

Tvůj nebeský Otec tě střeží svým upřeným zrakem. Každý pohyb je monitorován. Každá slza je stáčena do láhve. On se ztotožňuje s každou tvou bolestí. Cítí každé tvé zranění. Nikdy nedovolí, aby ses utápěl v slzách. Nedopustí, aby zranění ničilo tvou mysl. Slíbil, že přijde právě včas, aby setřel tvé slzy a dal ti radost namísto truchlení.

Máš schopnost rozveselit své srdce a radovat se v Pánu. Bůh se na tebe dívá - a přikazuje nám povstat a setřást všechny obavy - způsobující jakoukoliv pochybnost.