ZRCADLO

„On (Štěpán) však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: „Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!“

Štěpán představuje to, jaký by měl být pravý křesťan: člověk, naplněn Duchem Svatým a s očima upřenýma na oslaveného Syna člověka. Člověk, zrcadlící tuto slávu způsobem, který každého uvede do úžasu. Člověk, upírající svůj pohled neustále na Krista a plně zaujat oslaveným Spasitelem.
Podívej se na beznadějnou situaci, ve které Štěpán byl, obklopen náboženským šílenstvím, pověrami, předsudky a závistí. Pobouření dav jej postrkoval a žíznil po jeho krvi, takže smrt se již hrozivě objevila na obzoru. Byly to úplně nemožné podmínky! Jenomže on se podíval na nebesa, spatřil svého Pána ve slávě a najednou omítnutí, které zažíval na zemi, pro něj nic neznamenalo. Nyní byl nad tím vším a viděl neviditelného.

Jeden pohled na Pánovu slávu a na jeho drahou svatost a Štěpánovi už nebylo možné ublížit. Kameny a zlostné proklínání byly úplně neškodné pro něj kvůli radosti, která stála před ním. Jeden pohled na Kristovu slávu tě pozvedne nad všechny tvé okolnosti. Upíráš-li svůj pohled na Ježíše a promlouváš-li s ním vědomě během celého dne, dodá ti to pokoj a vyrovnanost jako nic jiného.

„My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě“ (2. Korintským 3:18). Na Štěpána dopadaly paprsky Kristovy slávy v nebesích a odrážel je do společnosti, která Krista odmítala.

Je to skutečně pravda, že se z nás stane to, na co se díváme. „My všichni s odkrytou tváří, odrážejíc slávu, jsme proměňováni!“ Smyslem toho je, že křesťan, jako zrcadlo, odráží slávu, na kterou neustále upírá svůj zrak. Jsme to my, kteří se díváme na Krista, na objekt našeho zalíbení a my se stáváme mu podobný během tohoto procesu.

Když nepřítel přichází jako příval a těžké okolnosti nás táhnou dolů, musíme udivit a zavrhnout svět kolem nás skrze naše tiché spočinutí v Kristovi. Jelikož vidíme duchovní myslí, dosáhneme to tím, že svou mysl budeme upínat na Krista.