NOVÉ STVOŘENÍ

"Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já…" (Galatským 2:20).

"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!" (2.Korintským 5:17).

Snad si říkáš: "vím, že jsem v Kristu vírou. Zjišťuji, že jsem nové stvoření, ale stále ještě strašně bojuji se svými zvyklostmi. A to mne dost odrazuje." Satan by byl moc rád, kdyby tě přesvědčil, že tě Bůh nechal na holičkách. Chce, aby sis myslel, že tě Bůh vidí jako špinavého, umazaného od hříchu. Ale to je lež. To, co zakoušíš, je boj tělesnosti proti Duchu, který je v tobě. Tento boj je společný pro všechny věřící. A zatímco bojuješ, satan tě chce přesvědčit, že to "staré" tě stále ovládá.

Nezáleží na tvých okolnostech. Bůh ve své lásce k tobě nekolísá. Nikdy nepřestal milovat Adamův rod, přes všechny jeho zločinnosti, modlářství a sexuální nemravnosti. Uchoval ho po celou dobu dějin až do posledních dnů, kdy se vložil se svým zachraňujícím plánem. Skrze kříž bylo možné, aby všichni z Adamova rodu byli usmířeni.

Musíš poznat, že tvé postavení u Boha je založené na jedné věci: vítězíš díky kříži. Toto vítězství nepřichází díky ničemu, co děláš. Jak říká Pavel: "Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu" (Římanům 8:8). Naše vítězství přichází pouze pokáním, vírou, důvěrou v Boží starost o nás. A naším úkolem je stát pevně na pozici, kterou nám ze své milosti dal v Kristu. Jeho Slovo nás ujišťuje: "Můžeš několikrát padnout. Ale když se na tebe dívám, vidím pouze svého Syna Ježíše. V této bitvě zvítězíš bez viny či odsouzení."