DÁVKY BOŽÍ SLÁVY

"Řekl jim také: ... Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. Tomu, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má" (Marek 4:24-25).

Ježíš věděl, že tato slova by mohla znít divně pro neduchovní uši, proto je uvedl větou: "Má-li kdo uši k slyšení, slyš!" (23.v.) Říkal tím: "Pokud tvé srdce je otevřeno Božímu Duchu, pochopíš, co Ti chci říct."

Co tedy Ježíš v této pasáží říká? Mluví o Boží slávě v našem životě, tj. o zjevné přítomnosti Krista. Ve zkratce, Pán odměřuje svou slavnou přítomnost v různé míře, a to jak církvím, tak jednotlivcům. Některým se neujde z Jeho slávy nic, jiní z ní zase dostanou neustále rostoucí dávku, která vyzařuje z jejich života a církve stále víc a víc.

Bůh zaslíbil vylití Ducha na svůj lid v těchto posledních dnech. Ve skutečnosti celé Písmo ukazuje na vítěznou, slávou naplněnou církev na konci časů. Ježíš sám řekl, že brány pekel nezvítězí nad Jeho církví. Do nebe nepůjdeme kulhavě, kňouravě, poraženě, znechuceně a v depresích. Ne – náš Pán dá větší moc své církvi. Tato moc se neprojeví jenom skrze znamení a zázraky, nýbrž skrze Jeho lid – slavnou proměnou srdcí dotykem Božího Ducha.

Jak můžeme získat větší a neustále narůstající míru Kristovy slávy? Pán nám říká velmi jasně: "Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno" (Marek 4:24). Jinými slovy: "Budu s tebou jednat způsobem, jakým jednáš ty se mnou. Jakou mírou my budeš měřit, takovou ti i já odměřím."

Pokud Bohu odměříš lenost a zahálčivost a budeš brát Jeho úžasné dílo jako samozřejmost, dostane se ti ducha spánku. "Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladu" (Přísloví 19:15). Následkem toho bude tvůj duch hladovět, bez možnosti nasycení.

Boží láska, milosrdenství a milost vůči nám jsou bez hranic. Tady nejde o to, jak získat Jeho lásku, milosrdenství nebo milost, ale o to, mít požehnání Jeho slávy v našem životě.

Ježíš jednoduše vyhlašuje, že nám odměřuje různé dávky své slávy v závislosti od toho, jakou část svého srdce Mu odměříme my. Naše role je, pouze se přiblížit k Němu víc a víc, skrze uctívání, poslušnost a vytrvalost.