BRAŇ SE A ON UTEČE

Satan pokoušel Ježíše touto nabídkou: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět“ (Mat 4:9). To zní tak bizarně, směšně, jak by to někdo mohl nazývat pokušením? Věř tomu nebo ne, to byla silná, lákavá nabídka. Satan Ježíše vyzýval: „ Slibuji, že když mi jen padneš k nohám, v jednoduchém aktu uctívání, ukončím ten boj. Předám ti veškerou moc nad těmito říšemi. Nebudu již nikomu vládnout a nikoho zotročovat. Vím, že lidstvo natolik miluješ, že se kvůli nim necháš Bohem klidně proklít. Tak nač čekat? Můžeš se obětovat už teď a svět okamžitě osvobodit.“

Proč byl ďábel ochotný se pro tohle vzdát veškeré své moci? Snažil se zachránit si kůži. Satan věděl, že jeho osud bude na Kalvárii zpečetěn. Takže kdyby se mu podařilo Ježíše od smrti na kříži odradit, mohl by být takového osudu ušetřen.

Možná se divíš: „Jak to souvisí se mnou?“ Satan stále pokouší spravedlivé podobnými nabídkami. Satan k nám přichází s hrozbami a obviňováním. Říká nám: „Nemusíš mě uctívat – protože já už do tvého těla dávno přístup mám. Znám všechny tvé slabosti. Takže si klidně běž a svědč si o své svobodě v Kristu. V momentě, kdy budeš Pána chválit nejhlasitěji, přemůžu tvou mysl a ovládnu ji zlem. Okamžitě vytáhnu všechny tvé hříchy a na svobodu můžeš zapomenout. Budeš bezmocný.“

Jak odpovíme na satanovo obvinění? „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“ (Jak 4:7). Nezáleží na tom, kolik zkoušek na tebe satan hází. Nemusíš se bát žádného hříchu z minulosti. Když ho přikryla Kristova krev, pak ďábel nemůže udělat nic, aby tě odloučil od Otce.