PROVĚŘENÝ ČLOVĚK

"Bůh ho v té zkoušce nechal, aby ho poznal" (2.Letopisů 32.31).

Stáváme se natolik zaujatí v prověřování Bohem, že nepřipravujeme svá srdce na větší zkoušky, jimiž Bůh člověka prověřuje. Mohlo by se stát, že ta velká zkouška, které nyní čelíš, to břemeno, které nyní neseš, je vlastně Boží dílo, které tě prověřuje?

"Bůh se rozhodl Abrahama vyzkoušet a řekl mu…Vezmi svého syna…a obětuj ho jako zápalnou oběť" (Genesis 22:1-2). Bůh prověřil celý národ, aby zjistil, co je skutečně v jeho srdci. "Hospodin, tvůj Bůh, tě vedl těchto 40 let po poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci – zda budeš zachovávat jeho přikázání nebo ne" (Deuteronomium 8:2).

V 2.Letopisů 32:31 vidíme ohromující věc: Bůh zanechal velkého krále ve zkoušce, aby ho prověřil. "Bůh ho v té zkoušce nechal, aby ho poznal, aby se zjistilo, co je v jeho srdci."

Často při pravé snaze o Boží dílo nachází Boží služebník sám sebe očividně opuštěného – zkoušeného hranicemi snesitelnosti a zanechaného zcela samotného v bitvě, kdy čelí peklu. Každý člověk, kterému kdy Bůh požehnal, byl prověřen tím samým způsobem.

Nacházíš se v podivných okolnostech? Cítíš se opuštěn a sám? Bojuješ s nepředvídatelným nepřítelem prohranou bitvu? Existují znaky ukazující na proces prověřování.

Vítězství je vždy touhou, ale pokud jsi padl, vzpomeň si: Boha zajímá, co je v tvém srci, tvůj postoj po vyhrané nebo prohrané bitvě. Jeho touhou je tvá oddanost jemu i přes tvé selhání.

Ježíš slíbil, že nás nikdy neopustí a nezanechá, ale záznam Písem zjevuje, že jsou období, kdy Otec odebírá svou přítomnost, aby nás prověřil. Dokonce i Kristus zažil ten moment opuštěnosti na kříži. V takových dobách je náš požehnaný Spasitel nejvíce dojat pocity naší slabosti – a šeptá: "Modlím se, aby tvá víra neselhala."

Ježíš říká, že máme vzít svůj kříž a následovat ho (viz Matouš 16.24). Co je tím křížem? Je to tělo se svou křehkostí a slabostí. Zdvihni je, pohni s ním ve víře a jeho síla bude v tobě učiněna dokonalou. Je tvůj kříž sebe sama a hříchu příliš těžký? Potom, můj příteli, zdvihni svůj kříž a následuj. On rozumí a předchází tě, aby zdvihl to těžké břemeno!