NAD ZLATO VZÁCNĚJŠÍ

Příběh královny Ester je příběhem o velkém válčení, příběhem o jedné z největších duchovních bitev v celém Písmu. Ďábel se snažil zničit Boží záměr na zemi, tentokrát skrze zlého Hamana. Tento bohatý, vlivný muž přesvědčil krále Persie, aby vyhlásil edikt smrti každého Žida pod svou vládou od Indie po Etiopii.

Žid, který nejvíc vadil Hamanovi, byl spravedlivý Mordechaj, strýc Ester. Dal postavit šibenici speciálně pro něj, ale Ester zasáhla tím, že vyzvala Boží lid do modliteb a riskovala svůj život, aby zrušila Hamanův rozkaz. Bůh odhalil hříšný plán a Haman skončil na vlastní šibenici. Král nejenom, že odvolal rozsudek smrti, ale dal Hamanův dům Ester, což byl statek za miliony dle dnešních standardů.

Hamanovo sídlo však nebyl jediný zisk v tomto příběhu. V Písmu čteme: „Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva“ (Ester 8:16). Toto byla ta skutečná kořist, získaná v boji s nepřítelem.

Naše zkoušky nám nepřinášejí pouze duchovní bohatství, ale také udržují naši sílu, čistotu a dobrý stav. Pokud důvěřujeme svému Pánu, On dopouští zkoušky, které v nás formují víru, vzácnější než zlato. „I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista“ (1. Petrův 1:7).

„V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“ (Koloským 2:15).

Ježíš porazil ďábla na Golgatě a tím ho zbavil vší moci a autority. Když Kristus vítězně vstal z mrtvých, zbavil nespočetné množstvo vykoupených satanovy vlády. A krví koupený průvod pochoduje pořád dál.

Je to úžasné, že Kristovo vítězství na Golgatě nám dalo dokonce ještě víc než vítězství nad smrtí. Získali jsme tím neuvěřitelnou kořist v tomto životě: milost, milosrdenství, pokoj, odpuštění, sílu, víru a všechny zdroje, potřebné k vítěznému životu. On nám zajistil vše, co potřebujeme k udržování jeho chrámu: „Ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou důvěru a hrdou naději“ (Židům 3:6).

Duch Svatý nám ukazuje úžasnou pravdu na tomto místě: Ježíš nás obstaral všemi potřebnými zdroji v Duchu Svatém, ale my jsme zodpovědní za to, abychom těžili z této pokladnice a udržovali jeho chrám. A zdroje pro udržování chrámu musí pocházet přímo z kořisti našeho válčení.

Kristus nám dal všechno potřebné k této údržbě. Přijal nás do své domácnosti. Je úhelným kamenem domu a vyčistil celý dům. A nakonec, umožnil nám přístup ke Svatému Svatých. Takže skrze víru jsme nyní kompletní chrám. Ježíš nepostavil dům, který je hotový jenom na půl. Jeho chrám je úplný.

Jeho chrám vyžaduje péči. Musí být v dobrém stavu v každý čas. Samozřejmě, víme, kde máme hledat všechny zdroje: v Duchu Krista samotném. On je pokladníkem kořisti. Ty zdroje jsou uvolněny, když si uvědomíme svou potřebu a spolupracujeme s Bohem.

Tato spolupráce začíná, když jsme zrovna v konfliktu. Naším zdrojem je podoba Krista, kterou získáváme ponořením se do bitvy. Cenou bitvy jsou lekce, víra, charakter, který získáváme v průběhu boje s nepřítelem. Můžeme si být jistí, že z tohoto boje vzejdou dobré věci.