DUCH SVATÝ VÍ, CO DĚLÁ!

Duch Svatý nevykonává svou práci nesouvisle či nahodile. Neexistuje pouze proto, aby nám pomáhal vypořádat se s životem, překonávat krize a přečkat osamělé noci. Není zde, jenom aby nás zvedl a napumpoval do nás trochu více síly, než nás znova pošle, abychom pokračovali v závodě.

Každé dílo Ducha Svatého souvisí s důvodem jeho příchodu, čímž je, aby nás přivedl domů jako připravenou nevěstu. Koná pouze v souladu s touto misí. Ano, On je také naším Vůdcem, Utěšitelem a naší Sílou v časech nouze. Ale používá každý akt vysvobození, každý Jeho akt v nás k tomu, aby z nás udělal vhodnější nevěstu.

Duch Svatý rovněž nepřišel na tento jenom kvůli tomu, aby rozdával dary. Každý Jeho dar má skrytý smysl. Duch Svatý přináší jenom jedno poselství: všechno, čemu nás učí, nás přivádí k jedné, ústřední pravdě. Může se v nás třpytit jako diamant, ale každý paprsek pravdy nám má přinášet jednoduchou pravdu, a to, že:

„Nepatříte sami sobě – byli jste draze koupeni. Byli jste vyvoleni, abyste se provdali za Krista. Duch Boží byl poslán, aby vám zjevil pravdu, která vás osvobodí od všech jiných lásek. Pravda zlomí pouta hříchu a vypořádá se s nedůvěrou. Vy nejste z tohoto světa; vy kráčíte směrem ke slavnému setkání s vaším ženichem a připravujete se na jeho svatební hostinu. Všechno je nyní hotové a já vás připravuji. Chci, abyste byli bez poskvrny a aby vaše srdce hořelo láskou k němu.“

Toto je dílo Ducha Svatého – zjevovat Krista církvi, abychom se do Něj zamilovali. A tato láska nás podrží!