ON NÁS POVOLÁVÁ, ABYCHOM SETRVALI AŽ DO KONCE

„Kdo z vás, když chce postavit věž, si nejdřív nesedne a nespočítá náklad, má-li na to, aby ji dokončil? Aby snad, když by položil základ a nemohl stavbu dokončit, nezačali se mu posmívat všichni, kteří by to viděli, se slovy: Tento člověk začal stavět a nemohl to dokončit“ (Lukáš 14:28-30).

Kristus věděl, že mnozí z jeho následovníků nebudou mít schopnosti na to, aby setrvali až do konce. Věděl, že se odvrátí zpět a nedokončí ten běh. Věřím, že toto je nejtragičtější možnost pro věřícího – začít s plným zaměřením na to, aby se stal podobným Kristu, vyrůst v dospělého učedníka a stávat se podobnějším Kristu, a potom odpadnout. Taková osoba položila základ a nemohla dokončit stavbu, protože si nejprve nespočítala náklady.

Jaká je to radost setkat se s těmi, kteří skutečně dokončují ten běh! Tito věřící rostou v moudrosti a poznání Krista. Denně se proměňují každým okamžikem. Těm Pavel říká pro povzbuzení: „My všichni se pak s odkrytou tváří vzhlížíme v Pánově slávě jako v zrcadle a jsme proměňováni v tentýž obraz, od slávy k slávě, jako od Pánova Ducha“ (2. Korintským 3:18). To, co tito věřící hledají, není nebe, ale Kristus ve své slávě!

Vím, že mnozí, kteří čtou tuto konkrétní zprávu, ustávají v běhu nebo dělají krok zpět. Zdá se to být malý krůček, ale zapříčiní to rychlý pád od jeho lásky. Pokud to platí o tobě, uvědom si, že Duch svatý tě volá na cestu zpět – zpět k pokání, zapření sebe sama a k vydání se. A v ten samý okamžik je velkým faktorem čas. Pokud jsi někdy zamýšlel, že se staneš podobným Kristu, dělej to nyní. Setrvej až do konce!