ZÍSKÁNÍ KRISTA

„A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!“ (Filipským 3:8).

Pavel byl naprosto okouzlen svým Pánem. Proč měl potřebu „získat“ Krista? Ježíš Kristus se mu odhalil, a to nejen jako apoštolovi, ale i v jeho životě. A přesto všechno chtěl Pavel neúprosně získat Kristovo srdce a lásku.

Celé Pavlovo bytí - jeho služba, život i skutečný smysl života – se soustředilo jen na jedno: potěšit svého Pána a učitele. Vše ostatní pro něj bylo jen odpadem, dokonce i „dobré“ věci.

Možná se ptáte, zdali je tato myšlenka o získání Ježíšova srdce podložena v Písmu. Nejsme již předmětem Boží lásky? Vskutku, jeho shovívavá láska se vztahuje na veškerý lid. Ale zde se jedná o jiný druh lásky, který zakusí jen málo křesťanů. Jedná se vroucí lásku s Kristem, takovou, jaká se vyskytuje mezi mužem a jeho ženou.

Tato láska je vyjádřena v Písni Šalomounově, kde v jednom úryvku Pán mluví o své nevěstě takto:

„Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto, srdce mé zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, má drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá …“ (Píseň 4:9-10).

Kristova nevěsta se skládá ze zbožných lidí, kteří velmi touží potěšit svého Pána a kteří žijí tak poslušně a odděleně od všech ostatních věcí, aby uchvátili Kristovo srdce. Slovo zajmout v tomto úryvku znamená „učarovat“ nebo „ukrást mé srdce“. V Kralické bibli se ve výše uvedeném úryvku uvádí, že Kristovo srdce zajala jen „jediným pohledem“. Věřím tomu, že „jediný pohled“ zde znamená jednotnost mysli zaměřené na Krista samotného.