UCHOP SE SVÉ ZKOUŠKY S VÍROU

Kdybychom neprocházeli žádnými zkouškami, konflikty, tlaky a válkami, stali bychom se pasivními a vlažnými. Ochabli bychom a náš chrám by ležel v troskách. Neměli bychom kontrolu nad oblastí, kterou jsme získali. Proto je nepřítelův plán proti nám jasný: chce nás vyřadit z boje. Jeho cílem je odradit nás od veškerých bitev.

Všechny naše zdroje pro údržbu – sílu jít dál, moc nad nepřítelem – nalézáme v našich duchovních bitvách. A v den, kdy budeme stát před Hospodinem, odhalí nám: "Pamatuješ si, čím jsi si prošel v tomto období? A v téhle strašlivé bitvě? Podívej se na to, čeho jsi skrze toho všeho dosáhl. Všechno to zajistili tvé vyhrané bitvy."

Prostým faktem je, že Bůh vložil svůj poklad do těla člověka. Učinil tě chrámem, domem pro svého Ducha, aby v něm přebýval. A tvou povinností je tento chrám udržovat. Pokud zlenivíš nebo budeš lehkomyslný, začneš zanedbávat svou pravidelnou údržbu – pravidelnou modlitbu, pokrm prostřednictvím Božího slova, obecenství s jeho svatými – dostaví se úpadek. Skončíš naprostým krachem.

Když se podívám zpátky na svých padesát let vlastní služby, vzpomínám si, koliktrát to pro mě bylo snadné všeho nechat. Modlil jsem se: "Pane, nerozumím tomuto útoku. Odkud přišel? A kdy skončí? Nevidím v tom žádný smysl." Ale v průběhu času jsem začal vidět ovoce těchto zkoušek. A toto ovoce – zdroje, síla, duchovní bohatství – mě naplnilo tak, že bych to nebyl získal žádným jiným způsobem.

Apeluji na tebe: uchop se své zkoušky s vírou a věř tomu, že Bůh ji dovolil. Věz, že ji využívá, aby tě učinil silnějším… aby ti pomohl sebrat satanovi kořist… aby tě učinil požehnáním pro druhé… a aby to všechno posvětil ke své slávě.

"Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni. Býváme bezradní, ale ne zoufalí" (2.Korintským 4:7-9).

"Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné" (2.Korintským 4:17-18).