OPUSŤ SVOU PÝCHU A BUĎ NAPLNĚN DUCHEM SVATÝM

Ve Starém i v Novém zákoně padal Duch svatý na lidi nejneobvyklejšími způsoby! Otřásal budovami. Lidé jej začali chválit novými jazyky. Duch svatý plně převládal!

O Letnicích přišel s mohutným vichrem! Padal oheň! Když Duch svatý sestupuje, věci se začnou otřásat (viz Skutky 2:4 a 4:11).

Jan Křtitel kázal: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm" (Lukáš 3:16).

Milovaní, Bible to podává velmi jasně: Když k vám přichází Ježíš, touží vás pokřtít Duchem svatým a ohněm! Duch svatý přináší oheň – rudě žhavou a stravující lásku k Ježíši. Proč tak mnoho věřících hoří jednu minutu, a pak jsou chladní? Děje se to, protože odmítají dovolit Ježíši, aby je pokřtil v Duchu svatém?

"On (Duch svatý) přijde a ukáže…hřích" (Jan 16:8). Nejsou snad tito věřící usvědčeni ze hříchu, protože Duch svatý dosud nebyl pozván, aby v nich zaujal své právoplatné místo? On je Boží olovnicí. Cokoli není naměřeno do Kristovy plnosti, to zjevuje – a usvědčuje nás a zmocňuje nás, abychom se podřídili jeho Slovu! Doopravdy se stává naším Utěšitelem, protože když nás usvědčí ze hříchu, zmocní nás ten hřích opustit. To je opravdová útěcha!

Duch svatý tě nikdy nepřiměje učinit něco hloupého. Ale má možnost na tebe sestoupit takovým způsobem, že si hříšníci mohou pomyslet, že jsi opilý! V mnoha církvích není vítaný, protože si o něm myslí, že je příliš hlučný, příliš rušivý a příliš nepředvídatelný.