POKRAČOVÁNÍ VIZE

Tmavé mraky, liják a skrz stan foukal studený vítr, skrz ten stan, kde mého otce dávali do země. Ale ti, kdo se shromáždili u jeho hrobu po skvostném pohřbu, nalezli útěchu a dokonce i radost, neboť věděli, že David Wilkerson běžel svůj běh a dokončil jej a zanechal po sobě miliony životů, které hluboce ovlivnil a proměnil. Naše rodina, blízcí přátelé a spolupracovníci v duchovní službě zpívali: „Brzy, brzičko uvidíme Krále! Tam více neumřem, uvidíme Krále!“ Protože jsme věděli, že žihadlo smrti ztratilo svou moc, radovali jsme se.

Dnes, když je pohřeb už za námi, práce pro Ježíše, která byla zahájena skrze duchovní službu otce, neustále postupuje dál v plné moci. Tatínek rád říkával: „To nejlepší teprve přijde.“ Jsem přesvědčen, že měl pravdu. Sycení hladovějících dětí, služba těm nejchudším z chudých, zachraňování sirotků bez domova, kázání evangelia těm nejméně dosažitelným se nezmenšilo.

Dokonce tento týden založíme nová pracoviště pro organizaci Please Pass the Bread. Tento týden stavíme domy pro bezdomovce díky misijnímu týmu World Challenge z Haiti. Tento týden jsou zakládány nové sbory mezi špatně dosažitelnými lidmi v severní Indii. V nadcházejících týdnech, měsících, a dá-li Pán, letech, budeme pokračovat v sycení hladovějících srdcí pomocí Denních zamyšlení Davida Wilkersona a buletinu World Challenge Pulpit Series.

Chtěl bych vás ujistit, že vize a služba mého otce a World Challenge budou pokračovat. Máme stále stejný Ředitelský výbor, stejné zaměření a stejné vedení Duchem svatým pro práci, kterou Bůh vložil do našich rukou. Já sloužím aktivně jako předseda World Challenge od minulého roku a nyní budu do této služby oficiálně jmenován. Neuděláme žádné velké změny, ale budeme pokračovat v tom samém duchu a v té samé vizi, jakou započal můj otec.

I když můj otec odešel k Pánu, dílo bude pokračovat. Potřeby jsou stále velké a vaší pokračující podpory si vážíme, neboť díky ní můžeme oslovovat chudé a potřebné.