NALEZENÍ NOVÉ SÍLY

Jak rychle zapomínáme na velká Boží vykoupení ve svém životě! Jak často považujeme jeho zázraky ve svém životě za samozřejmost! Přesto, Bible nám říká znovu a znovu: „Pamatuj na svá vykoupení.“

Jsme natolik podobní učedníkům. Nerozuměli Kristovým zázrakům, kdy nadpřirozeně nasytil tisíce s pouze pár chleby a rybami. Ježíš tento zázrak učinil dvakrát – jednou nasytil 5000 lidí a podruhé 4000. Pár dnů poté učedníci vypustili této události z paměti.

Stalo se to, když je Ježíš varoval před kvasem farizejů. Učedníci si mysleli, že to řekl, protože zapomněli vzít chleba na cestu. Ale Kristus jim odpověděl: „Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů?“ (Matouš 16:9-10)

Dle Marka, Kristus byl zdrcený tím, jak rychle učedníci zapomněli. Řekl: „Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? Už si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?““ (Marek 8:17-19)

Co nám tyto pasáže říkají? Je jasné, že nikdo z učedníků se nezamyslel nad tím, co se dělo během těch zázračných nasycení. Zkuste si představit této muže, jak chodí v davu, nesouce koše a rozdávajíce chleby a ryby, které se rozmnožili před jejich zrakem. Mohlo by vás napadnout, že učedníci padli na kolena volajíce: „Jak je to možné? To je prostě úžasné. Je to úplně nad lidské chápání. Ježíši, ty jsi skutečně Pánem.“ Já si je představuji, jak říkají lidem: „Tady, pochutnejte si na zázračném jídle, poslaném ze slávy. Ježíš se o to postaral.“

Učedníci viděli tyto zázraky na vlastní oči, a přesto si nepovšimli jejich významnosti. Nerozuměli zázrakům a podobně, ty a já také zapomínáme na Boží zázraky ve svém životě. Na vykoupení včerejška se rychle zapomíná uprostřed krizí dnešního dne.

V Nové i ve Staré smlouvě čteme: „Pamatuj na silné rameno Hospodina, kterým koná zázraky ve tvém životě. Nezapomínej na žádné předešlé vykoupení.“ Zamyslete se nad Mojžíšovou výzvou Izraelcům po zázraku při Červeném moři: „Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky.“ (Exodus 13:3)