BŮH NÁS NIKDY „NENECHÁ NA HOLIČKÁCH“

Nezáleže na tom, co se přihodí v ekonomice, nehledě na to, jaké krizi čelíme, nebo jaké utrpení a potíže nám mohou přijít do cesty – NÁŠ POŽEHNANÝ PÁN NÁS VEDE A PEČUJE O NÁS NA KAŽDÉM KROKU NAŠÍ CESTY.

Bůh se nakonec nemohl znát k těm, které vyvedl z Egypta, protože pochybovali a omezovali ho po té, co byli zázračně „rozmazlováni“ v jeho milující náruči. Není to jednoduše o tom, že by Bůh rád, abychom v Něj v těžkých časech doufali – on to požaduje. To je důvod, proč nás Písmo tak silně varuje před nevěrou. Ta Pána zarmucuje a odděluje nás od každého požehnání a dobrého díla, které zaslíbil. Naše nevěra způsobuje to, že jakékoli zaslíbení nemá žádný efekt.

Pro nás v New Yor City to není mrtvá teologie. Musíme uvádět do praxe to, co kážeme, jen abychom každý den přežili. Kdybychom plně nedoufali v Pánova zaslíbení a nespoléhali na Ježíše vším, co je v nás, zamrzli bychom ve strachu a panice. Ulice zde jsou jako válečné zóny, lidé žijí v neustálém strachu a nebezpečí a okolo stojící jsou zabíjeni napravo i nalevo.

Naše náklady péče o ty, kterým sloužíme, jsou těžké a potřeby zraněných lidí jsou tak enormní.

POKUD BYCHOM NEODPOČINULI V BOŽÍCH NEOTŘESITELNÝCH ZASLÍBENÍCH, BYLI BYCHOM PŘEMOŽENI.

Ale my nejsme přemoženi – nebojíme se. S tím, jak se problémy zhoršují, sílíme my v moci Svatého Ducha.