UPOKOJTE SE A VĚZTE

Po slovu, které nám říká, že je to Bůh, kdo zastavuje války, se dodává: „Upokojte se a vězte, že já jsem Bůh…“ (Žalm 46:11).

Hebrejské slovo pro „upokojit se“ je raphah a znamená zastavit; opustit; zeslabit, oslabit. Kořen tohoto slova je rapha, což znamená spravit a důkladně ucelit rukou lékaře.

Jak se Boží Slovo zcela shoduje! On zastavuje boje a dokud nedokoná své dílo, máme zastavit své samospravedlivé snahy, svěřit všechno do jeho rukou, vyznat své slabosti a oslabení a svěřit svou budoucnost i obnovu do rukou Krista, našeho Velkého Lékaře.

Milovaný věřící, trhá tě tvůj vnitřní boj na kusy? Můžeš být satanem bičovaný, ale nemůže tě zranit či zničit. Nejpravděpodobněji jsi svlékán při přípravě na hlubší zjevení kříže, abys mohl být připraven na větší službu pro Boha.

Jsi jako Petr, který byl zbaven všeho před příchodem Letnic. Věz, že tento velký Boží muž bloumal bez cíle po Judských kopcích – u úpatí skály. Petr šel jednou po vodě a pomohl zázračně nasytit zástupy. Zakusil skutečnou Boží slávu a byl požehnaným, významným, potřebným, Kristem milovaným služebníkem. Avšak žalostně zhřešil, opustil Pána tak jako další a poté plakal a rmoutil se, když si myslel, že ztratil svou spásu a službu.

„Co je u mě špatného?“, se ptal sám sebe znovu a znovu. „Proč jsem neměl žádnou moc ani sílu, když jsem byl pokoušen? Ani žádnou morálku – žádnou vůli odolat nepříteli? Proč jsem musel selhat? Jak mohl Boží muž udělat svému Pánu tak strašnou věc? Jak jsem mohl kázat jiným, když sám nemám v kritické situaci žádnou moc?“

Bůh Petrovo selhání nezavinil, ale z tohoto selhání vyšlo velké dobro. Byla to část svlékání Božího muže pro zjevení toho, co je hluboko zakořeněno v srdci člověka. Pouze selhání mohlo odhalit pýchu a soběstačnost. Selhání Petra zlomilo a zjevilo mu jeho potřebu absolutní závislosti na Pánu ve všem včetně jeho neposkvrněnosti a spravedlivosti.

Ve stínu kříže je, že vydržíme naše největší pokušení a selhání a potom postoupíme ke vzkříšení!