MODLÍM SE, ABYSTE SI UŽÍVALI BOŽÍ BLÍZKOST

Chtěl bych se s vámi podělit o jeden text z původní Hebrejčiny, který byl pro mne obrovským požehnáním: „Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy.“ (Žalm 119:150-151, Bible21)

Davida obklíčili démonické knížectví a mocnosti ve snaze přivést na něj a na Izrael zkázu. Přesto tento Boží muž svědčí o tom, že čím více se nepřítel přibližoval, tím spíše důvěřoval tomu, že se k němu Bůh o to více přiblíží. David řekl, že Bůh jej držel za pravici a převedl jej každým nepřátelským útokem.

V tomto Davidově svědectví je nádherné zaslíbení pro tebe a pro mne. Můžeme si být jistí, že satan je připraven ničit, pronásledovat a strhávat všechny, kteří milují Pána. Nepřítel se pokusí veškerou svou mocí o to, aby nás dostal do pasti zoufalství, zmatenosti, viny a odsouzení.

Blíži se proti tobě zrovna nějací „satanští pronásledovatelé“? Zdrcující pokušení? Zkoušky? Finanční těžkosti? Manželské nebo rodinné problémy? Problémy v podnikání? Přiblíží-li se tví pronásledovatelé s úmyslem tě zničit, neztrácej naději – Hospodin Bůh všemohoucí je ještě blíž, než oni. Je po tvém boku – a je-li při tobě, bude jednat v tvůj prospěch. Nedovedu si představit Boha, že, když je blízko někomu ze svých dětí, by jen tak seděl stranou a nechal zlého obtěžovat nebo poškodit své milované jakýmkoliv způsobem.

Přečti si Žalm 68:1-4 a uvidíš, co Bůh zaslíbil, že pro tebe udělá, pokud se budeš spoléhat jedině na Něj. Můžeš vyznávat tyto verše nyní a i v průběhu roku. Zapamatuj si je, postav se na ně a Bůh bude pronásledovat tvé nepřátele.