AŤ VE TVÉM SRDCI VLÁDNE BOŽÍ POKOJ

Duch svatý mi objasnil, že všechny mé modlitby jsou zcela zbytečné, pokud se nemodlím ve víře. Mohu plakat, postit se, přimlouvat se, zoufale se snažit a usilovně se modlit, a přece to s Pánem vůbec nesouvisí – pokud to všechno nedělám s prostou dětskou vírou.

Bůh nebude jednat, když nebudeme věřit. Písmo říká: „Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane“ (Jakub 1:7).

Pán nám přikazuje, abychom mu důvěřovali. A přesto máme často tak málo důvěry, tak malou víru v jeho ochotu a touhu vyslyšet naše volání, které nám vychází ze srdce. Až se dostaneme do nebe, budeme žasnout nad tím, kolik požehnání, pokoje a moci jsme měli k dispozici, ale kvůli své malé víře jsme si ho nepřisvojili.

JSEM MOCNĚ POHNUT DUCHEM SVATÝM, ABYCH VÁS VYZVAL K RŮSTU VAŠÍ VÍRY. Požádejte Pána, aby vám odpustil vaši nevíru a aby naplnil vaši duši důvěrou, že je ochoten vyslyšet více než to, oč se upřímně modlíte.

Chcete, aby vaše víra rostla? Až se budete opět modlit, použijte následující texty z Písma k domluvě s Pánem. On nepopře své vlastní Slovo. Využijte tyto texty:
• Žalm 62:9
• Žalm 91:4
• Žalm 56:4
• Přísloví 30:5
• Jeremiáš 29:10-14

Vytrvej ve víře! On ti brzy odpoví.