BŮH CHCE MLUVIT S TEBOU!

Bůh touží s tebou hovořit, jako kdyby s tebou seděl u večeře. Chce si s tebou povídat od srdce k srdci, a to o všech věcech! Bible říká: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3:20).

Tento verš často používáme, když mluvíme s nevěřícími. Hovoříme o Ježíši, který stojí přede dveřmi hříšníkova srdce a hledá vchod. Avšak – Kristus mluví k věřícím!

Kontext ukazuje, že Kristus mluví k těm, kdo jsou oblečeni do bílého roucha (spravedlnosti), kdo si koupili zlato přečištěné ohněm, jejichž oči jsou pomazány (vidí zjevení), kdo jsou milováni, káráni a napravováni (viz Zjevení 3:15-19). K těm, kdo činí pokání, ke svatému lidu, který chce znát Boží hlas!

Když si opakovaně čtu 20.verš, vyvstávají mi před očima dvě slova: „Otevři dveře! Otevři dveře!“ A Boží Duch jasně mluví k mému srdci: „Davide, neslyšíš mne tak, jak chci, proto, že jsi neotevřel své srdce dokořán!“

Rozumím tomu tak, že tyto dveře představují oddanost – tu, kterou mnozí křesťané dosud neuskutečnili. Většina věřících se modlí: „Pane, potřebuji jen malou radu, pár slov pro ukázání správného směru – připomínku, že mne miluješ. Dej mi jen vědět, zda činím dobře či špatně. Předcházej mne a otvírej dveře!“

Ale Ježíš nám odpovídá: „Pokud chceš, abych ti řekl pouze správný směr, můžu ti poslat proroka. Pokud chceš pouze vědět, kam jít a co dělat, můžu někoho poslat a můžeš to probrat s ním. Ale postrádáš mne!“

Ježíš chce tvoji blízkost, tvé nejhlubší emoce, tvou zamčenou komůrku. Chce s tebou sedět a sdílet všechno, co je v jeho srdci – mluvit s tebou tváří v tvář. 3.kapitola Zjevení nám to ukazuje v úžasném obraze. Mluví o lásce, důvěrnosti, sdílení tajemství, o tichých hlasech.

Když vchází Ježíš, přináší jídlo a chléb – jinak řečeno, sebe sama. Když se jím nasytíš, budou uspokojeny veškeré tvé potřeby!