MÁ BŮH ODPOVĚĎ NA KAŽDOU MOU OTÁZKU?

Věřící, který si přeje potěšit Boha svým modlitebním životem, musí vyřešit následující otázku: „Má Bůh všechno, co potřebuji? Anebo musím jít pro odpověď někam jinam?“

Zdá se, že je to jednoduchá otázka – taková, kterou není ani potřeba pokládat. A většina křesťanů by okamžitě odpověděla: „Ano, samozřejmě věřím, že Bůh má všechno, co potřebuji.“ Ale ve skutečnosti o tom mnozí nejsou přesvědčeni!

Říkáme, že tomu věříme. Zpíváme o tom chvály a na toto téma se i káže. Avšak když udeří krize a nám se zdá, že Bůh neodpovídá, pak fakticky nevěříme, že On má to, co potřebujeme!

Pavel prohlašuje: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4.19). Pán má ve své zásobárně nadbytek, kterým uspokojí každou naši potřebu!

Proč v Ježíšově podobenství žena s problémem neustále obtěžovala nespravedlivého soudce a žádala ho o spravedlnost? Protože věděla, že on jediný má moc a autoritu pro řešení jejího problému. Nemohla jít k nikomu jinému (viz Lukáš 18:1-8).

Kéž bychom měli takové vnitřní poznání, že jediný Bůh má vše, co potřebujeme; pak bychom se již nikdy zbytečně neobraceli na jiné zdroje. Hospodin je spravedlivý a svatý soudce a má veškerou moudrost, moc a autoritu pro řešení jakéhokoli problému, kterému čelíme.

Bůh se po čtyřicet let pokoušel přesvědčit Izraelce, že v ničem nebudou mít nedostatek – že On bude jejich neustálým zdrojem a pomocí: „Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. Už čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a nic ti nescházelo“ (Deuteronomium 2:7).

Bůh říkal: „U mne neexistuje žádný nedostatek. Mám všechno, co budeš kdy potřebovat!“

„Hospodin, tvůj Bůh, tě totiž uvádí do krásné země…v ničem nebudeš mít nedostatek…tam budeš jíst do sytosti…“ (Deuteronomium 8:7-10).

Dnes nás Hospodin přivádí do naší Zaslíbené země – ke Kristu! Ježíš je pro nás místem, kde není nikdy žádný nedostatek. Představuje plnost božství v těle.