JOSEFŮV SPOLEK

Takhle vypadá Josefův spolek - členové, který věří v soudný den a jsou plně odevzdáni svému Pánovi. Rozmlouvají s Bohem každý den a jsou vedeni Duchem v každém okamžiku svého života. Právě teď procházejí velkými zkouškami, aby mohli vstoupit do míst zjevení, moudrosti a plodnosti. Bůh je v nich pracuje, dává jim poznat svou pravdu a poznání, a velmi brzy si je použije stejně jako si povolal Josefa!

Velká většina dnešních církví zažívá šířící se duchovní hlad: povrchní kázání, mdlé posluchače, „živé“ uctívání, za kterými nestojí správný postoj života.
Bůh se vždy postaral s dostatečným předstihem o každý duchovní hladomor ve své církvi. V každé době a generaci připravoval s předstihem cestu ven pro svůj lid!

Sedmdesát pět členů Jakubovi rodiny by zemřelo během období celosvětového hladomoru (čímž by byl porušen příslib lidem Izraele), pokud by to Bůh nebyl naplánoval dopředu. Ve skutečnosti, asi dvacet let před tím než krize uhodila, Bůh dal do pohybu plán na záchranu svého lidu před zkázou.

Bůh poslal Josefa do Egypta napřed! Dvacet let Bůh na tomto muži pracoval - nejprve ho oddělil, zkoušel ho a připravoval pro místo v úřadu, protože Josef se měl stát zachráncem Božího vyvoleného lidu. Udržoval Josefa z výsluní, aby byl připraven pro nadcházející den chaosu a smrti!

Milovaní, stejně tak jako Bůh oddělil Josefa, i dnes stále existuje Josefův spolek, který je ukryt před zraky ostatních. Jsou to ti, kteří se nacházejí v peci soužení, ve vězení zkoušek, na bitevním poli trápení a pokušení. Umírají tomuto světu, neočekávají žádnou slávu, čest, peníze nebo potěšení. A stále víc a víc hladovějí po tom, aby dosáhli intimnějšího vztahu s Kristem, poznali jeho srdce a hlas.

Možná nerozumíte všem záhadným prožitkům, zkouškám a potížím ve vašem životě. Ale pokud je vaše srdce zcela nastaveno pro následování Krista, můžete si být jisti, že Bůh má pro to všechno důvod: Chce i vás přivést do svého Josefova spolku!