JDI DO ZÁSOBÁRNY!!

Jak vejít do Boží zásobárny a obdržet co potřebuješ:

1. Přistup směle k jeho trůnu a žádej především milost a slitování, což potřebuješ, abys prošel každým pokušením a každou zkouškou. Ďábel má na milion způsobů, jak tě přimět, abys cítil vinu, strach, odsouzení a zmatek a bude ti říkat: „Cítíš se tak, protože máš ve svém srdci špínu!“ Přestal jsem se však dívat na své srdce, protože to je vždycky černé. A přece je pro mého Otce bílé, je přikryto krví Beránka! Nezáleží na tom, jak se cítíš. Prostě si vyhledej v Božím Slově, co Ježíš udělal. On tě očistil!

2. Připomínej Bohu, že to byla jeho myšlenka, abys vešel. Nepřišel jsi k Pánu a neřekl: „Otče, chci všechno, co máš!“ On tě vyzval slovy: „Vše, co mám, je tvé. Pojď a ber!“

3. Vezmi Boha za slovo! Bible říká, že všechno, co pro nás má, získáme vírou. Musíš pouze říci ve víře: „Pane Ježíši, naplň mne svým pokojem, protože jsi řekl, že mi patří! Nárokuji si odpočinutí pro svou duši.“ Nemůžeš to nalézt v sobě. Nemůžeš zpívat či chválit, když jsi sklíčený. To přichází, až když jsi utvrzený ve zjevení Boží lásky k tobě. Nepřichází to v pocitech, nýbrž ve Slovu, které on říká: „V mém domě je dostatek chleba nazbyt!“

4. Postav se na Boží Slovo a rozdrť na prach veškerý svůj strach, vinu a odsouzení! Všechno to odmítej – to není od Boha! Můžeš říci: „Ať si přijde ďábel se svými lžemi. Můj Otec už o všem ví a odpustil mi a očistil mne. Není pro mne žádné odsouzení, už na mně neleží žádná vina. Jsem osvobozen!“

Milovaný, věřím, že pokud právě teď požádáš Ducha svatého o pomoc, aby tě ovládla tato pravda – abys v ní byl zakořeněn a utvrzen – nadcházející dny budou ty nejvelkolepější, jaké jsi kdy měl. Můžeš říci: „Pane Ježíši, vím, že udělám chyby, ale nic mnou neotřese, protože ty máš všechno, co potřebuji, abych dosáhl vítězství a žil vítězný život.“

Vejdi do jeho zásobárny a nárokuj si všechno, co je tvé, od svého milujícího Otce!