KAŽDÉ SLOVO A ZASLÍBENÍ BYLY NAPLNĚNY

Josef se ocital v jedné ze svých nejtěžších chvil – osamocený, sklíčený, blízek tomu vzdát se svých snů, pochybující o svém postavení v Bohu. Náhle přišlo volání od jednoho z královských strážšůc: „Josefe! Umyj se – faraon dal pro tebe zavolat!“

Věřím, že v tu chvíli Duch Boží přišel mocně na Josefa a jeho srdce poskočilo vzrušením. Byl blízek porozumět tomu, proč se to všechno událo!
Jak se tak Josef holil a upravoval účes, možná přemýšlel, „To je začátek toho, co mi Bůh zaslíbil. Nyní vím, že jsem to skutečně slyšel od Něj! Ďábel to neměl pod kontrolou a můj život nebyl promarňován. Bůh vše řídil po celou dobu!

Za krátkou chvíli stál Josef před Faraonem a poslouchal jeho sen. Vyložil sen o přicházejícím hladomoru a řekl Faraonovi, že musí naschromáždit a udělat zásoby obilí pro celé národy:“Někdo musí spravovat skladiště. Musíš najít muže plného moudrosti, který by na to vše dohlížel.“ (viz Genesis 41)
Faraon se podíval kolem a potom se obrátil k Josefovi: „Ty! Josef! Ustanovuji tě druhým vládcem. Jenom já sám mám víc moci v zemi než ty. Ty budeš na vše dozírat!“

Jak rychle se věci obrátily! Přišel den, kdy stál Josef před svými bratry a byl schopen říci: „Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte – aby byl zachráněn život mnoha lidí.“ (Genesis 50:20)

„Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh! To On mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí.“ (45:7-8)

Drazí svatí, velmi brzy budete moci rozumět svým současným ohnivým zkouškám. Bůh hodlá naplnit zaslábení, která vám dal a náhle to vše bude dávat smysl. Uvidíte, že On vás nikdy neopustil. On tě musel touto cestou provést, protože tě zkoušel, připravoval, učil tě doufat ve všem v Něho. On naplánoval čas naplnění a ten čas je před tebou!