BURÁCENÍ JEHO MOCI

„A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme – burácení jeho moci kdo by rozuměl?“ (Job 26:14)

Člověk potřebuje sílu,
aby mohl pomoci těm, kteří ji nemají,
aby posílil ty, kteří jsou bez síly,
aby poradil tomu, kdo nemá moudost,
aby vyhlásil věci tak, jak skutečně jsou,
aby obnovil ubitého ducha,
aby přikryl odhalenou zkázu pekla.
Bůh má veškerou moc
natáhnout vesmír přes prázdná místa,
upevnit zemi nad „ničím“.
On stahuje vlhkost z tlustých mraků,
určuje hranice vod.
On rozděluje moře svou mocí
udeří na pyšné.
Svým Duchem on zdobí nebesa.
On dokonce stvořil i křivého hada,
ale toto jsou jen letmé pohledy na Jeho moc,
jenom malá část z Něj, kterou slyšíme.
On zaslíbil sílu každému člověku.
Poté, co Duch Svatý sestoupí na ně
a ozve se burácení v jeho moci,
burácení proti bezpráví, nemravnosti a zločinu,
burácení proti přetvářce
a krutovládě malých věcí,
burácení proti materialismu a nenávisti.
Ale ještě mnohem hloubš
LÁSKA je to burácení moci.