POSLECHNOUT BOŽÍ HLAS

Když chcete směr - když si myslíte, že jste připraveni udělat to, o co vás Pán požádá - tak se vás ptám: Jste připraveni na znepokojující slovo, na poslání plné strastí a odmítnutí, na život ve víře bez zaručených útěch kromě těch od Ducha svatého?

Přesně to se stalo proroku Izajášovi! Nabídl se: "Pošli mě, Pane," a Bůh ho poslal na těžkou a náročnou misi!

"(Bůh) odpověděl: „Jdi .... srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil." (Izajáš 6,9-10)

Toto slovo, které Izajáš slyšel, nebylo lichotivé. Naopak, stal se kvůli němu nenáviděným a nepopulárním. Bůh mu řekl: „Jdi, zatvrď ty, kdo nechtějí slyšet můj hlas! Zacpi jim oči a uši - dokonči zatvrzení jejich srdcí!"

Jestli chcete znát Boží hlas, musíte být ochotní slyšet všechno, co poví! Bůh nikdy neřekne: "Jdi!", dokud se nejprve nezeptá:"Kdo půjde?" Přijde se tě zeptat:"Jsi ochotný udělat, cokoliv ti řeknu a tak, jak budu chtít? Jsi ochotný obětovat svůj život?"

Když jsem se před lety modlil za další směr, Bůh mi jasně řekl: „Vrať se zpět do New Yorku." To bylo pro mě ten nejnepohodlnější příkaz! Byl jsem připraven jít do důchodu, plánoval jsem psát knihy a kázat na vybraných místech. Pomyslel jsem si:" Bože, už jsem tam strávil své nejlepší roky. Dej mi přestávku!"

Ano, přejeme si slyšet Boží hlas, ale chceme, aby byl pohodlný a příjemný. Nechceme, aby s námi otřásl. Ale proč by k nám Bůh měl mluvit o směru a poslání, když si nebude jistý, že ho poslechneme?

Abraham se naučil slyšet Boží hlas tak, že uposlechl toho, co slyšel - ve chvíli, kdy to uslyšel! Bůh mu nařídil obětovat svého syna Izáka (viz Genesis 22,2). Abraham se podle tohoto slova zachoval a jeho poslušnost se stala sladkou vůní, která se dotkla celého světa: "A ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ (Genesis 22,18)