OBLEČ MĚ, JEŽÍŠI

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.“ (Efezským 6:11).

Drahý Ježíši,

Řekl jsi mi, abych odolal ďáblu, a že ode mě uteče,
ale já neumím odolávat.
Ty máš veškerou sílu a moc odolávat, které kdy budu potřebovat,
tak mi dej sílu odolat.
Řekl jsi mi, že mohu pohnout svými horami,
kdybych měl víru velkou jen jako hořčičné semínko.
Přesto se má hora nehne
i když má víra v tebe je obrovská.
Když si představím, že
Ty jsi stvořil nebe i zemi;
Prosím, pohni mou horou.
Řekl jsi: „Utíkej před každou podobou zla!“
Tak jsem běžel, co jsem mohl,
Ale hřích mě předběhl,
Právě když jsem se snažil nejvíc.
Ty máš moc,
Nad veškerou sílou nepřítele.
Svými zázraky, znameními a divy.
Vysvoboď mě z pasti Satanovi.
Nemám ani sílu, abych na sebe vzal celou svou zbroj,
obleč mě jako můj zbrojnoš.
Udělej pro mě to, o čem vím, že pro sebe udělat nedokážu.