JÁ JSEM TVŮJ BŮH

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“ (Izaiáš 41:10)

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův
Je tvůj Bůh
On tě vysvobozuje a posiluje
Tak jako vysvobozoval a posiloval tvé otce
Pomáhá ti,
Podpírá tě,
Udržuje při životě,
Neboj se: nebuď vystrašený.
Ti, kteří jej znají jako svého Boha
budou dělat pozoruhodné věci
a stanou se silnými.
On utiší tvé nepřátele a ty, kdo se ti mstí.
Učiní svou sílu dokonalou
ve tvé slabosti,
neboť jeho ruka je mocná,
aby pro tebe učinila mnohem víc
než jsi mohl žádat nebo jen pomyslet.
To k tobě mluví toto slovo:
„Jsem s tebou,
jsem tvůj Bůh,
budu ti pomocí.“