HLEDÍCE NA TVÁŘ KRISTA

Pavel mluví o službě, která nepožaduje konkrétní dary nebo talenty, spíš být znovuzrozený. Tato služba je první povolání každého křesťana a žádná služba se nemůže líbit Bohu aniž by nevycházela z tohoto povolání.

Mluvím o službě hledět na tvář Krista. Pavel říká:"Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňování k jeho obrazu ve stále větší sláve - to vše mocí Ducha Páně." 2 Korintským 3:18

Co vlastně znamená hledět na Pánovu slávu? Pavel zde mluví o oddělené, soustředěné chvále, čas dán Bohu jednoduše na to k němu hledět. A apoštol ryche přidává: "A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti." 2 Korintským 4:1 Pavel ujasňuje, že hledat Kristovu tvář je služba, kde každý z nás je pro to oddělen.

Řecké slovo "hledíc" ve výše uvezeném verši je velmi silný výraz. Neoznačuje jenom dívat se, ale "upevnit znak na Něj". To znamená rozhodování se k tomu: "Nepohnu se z této pozice, předtím než udělám cokoliv, předtím než provedu jakoukoliv věc, musím být v Boží přítomnosti."

Hodně křesťanů překrucují tu frázi "hledící jako ve skle." Myslí tím zrcadlo s Ježíšovou tváří, která se v nich odráží. Ale to není to, co tady Pavel myslí. Mluví o intenzivním soustředění pohledu, jako když vážně zíráte na něco přes sklo a snažíte se to vidět jasněji. Máme upevnit naše oči touto cestou, odhodlaní vidět Boží slávu v Kristově tváři. Máme se oddělit pro svatost svatých ale v jediné touze: hledět záměrně a pokračovat s oddaností, že jsme změněni.

Co se stane, když křesťan hledí na Kristovu Tvář? Pavel píše: "Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňování k jeho obrazu ve stále větší sláve - to vše mocí Ducha Páně." 2 Korintským 3:18

Řecké slovo pro "změněn"je zde "přeměněn" což znamená přetvořen, proměněn. Všichni, kdo upnou svůj zrak na Krista jsou přeměněni. Ta proměna probíhá. Člověk je neustále proměňován k podobě a charakteru Ježíše.