UKAŽ NÁM SVOU SLÁVU by Gary Wilkerson

Petr s Janem se na cestě do chrámu setkali s chromým žebrákem. Když Petr uslyšel jeho prosby o almužny, odpověděl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Skutky 3:6).

Ten žebrák byl okamžitě uzdraven! Byl to zázrak s významným následkem: „Protože se držel Petra a Jana, všichni se k nim v úžasu seběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo“ (3:11).

Ten uzdravený muž „se držel“ Petra a Jana. To vykresluje představu někoho, kdo se drží jako klíště a pevně je svírá, bez jakéhokoli studu. Bylo to, jako by ten muž říkal: „Boží přítomnost je skutečná! Roky zde sedím a žebrám o pomoc, ale nikdy jsem nezažil něco takového. To zapůsobilo na mou duši více než cokoli jiného!”

Bůh miluje srdce, které se ho drží a které k němu stále volá: “Pane, tvá sláva je příliš velká na to, aby jen prošla kolem. Držím se té naděje, kterou mi dáváš – naděje na uzdravení, na proměnění, na tvou přítomnost v mém životě a v mém okolí.”

„Všichni” se přišli podívat, co se to stalo (3:11). Až Bůh zjeví svou slávu v moci, reakce nebude bezvýznamná. Velikost jeho moci vyžaduje pozornost celého okolí.

Co kdyby se to zázračné uzdravení žebráka stalo v církvi, kde jsem pastorem? Nebyli bychom schopni nakoupit dost židlí, abychom je měli pro ty davy, které by přišly. A to nemluvím pouze o čumilech, kteří milují podívanou. Všichni jsme lační po Božím dotyku ve svých životech. Věřící i nevěřící dnes trpí stejným způsobem a potulují se jako ovce bez pastýře a touží po tom, co je reálné. A tak když se projeví Boží sláva a přinese novost života, přitáhne pozornost všech, nejen několika lidí.

„Všichni se k nim v úžasu seběhli“ (3:11). Když lidé viděli, že byl ten žebrák uzdraven, žasli: „Nic, co známe, se tomu nevyrovná. Jistě je na tomto místě Bůh!“

Dovol mi se tě zeptat: Chceš ve svém životě více z Boha? Chceš, aby jeho sláva přišla do tvého domova, do tvého manželství, do životů tvých dětí a aby proměnila věci tak, že všichni budou v úžasu? A víš, co? - Bůh to chce taky! Chce, abys žasl nad jeho slávou a byl jí proměněn. A chce, aby svět kolem tebe žasl nad tím, jak jeho slavná moc přináší nový život do situací, v nichž vládla prohra.