PÍSEŇ UPROSTŘED TĚŽKOSTÍ

„Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní sionských?!"Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci?” (Žalm 137,3-4)

Boží lid byl na nejtěžím místě v jejich v jejich dějinách a jak jsou odvedeni do zajetí , jejich věznitelé je žádají, aby zpívali. Přesto že v nich není žádný život jen skleslost, zoufalství, a beznaděj.

Zástupy křesťanů jsou ve stejném postavení dnes. Můžeš být chycen ve své situaci a nebo ďábel přichází za tebou se starým pokušením. Jsi na hraně toho vzdát to, myslíš si: „Nezvládnu to.” Navzdory všemu mému pláči a modlidbám, staré pouta mě budou pronásldovat navždy!

Když Izrael padnul do Babylonských pout, jejich věznitelé na ně volali. Zpívejte, hrajte pro nás! Slyšeli jsme vše o vás a co Bůh udělal pro vás. Nyní vemte své tamburíny a přineste své harfy. Hrajte pro nás píseň. Ukažte nám vaší radost v Bohu!

Nevěřím, že tato žádost nebyla jen jako posměšek. Věřím, že to byla taky žalostná prosba. Babylonští bohové je nechali vnitřně prázdné a vysušené. Neměli žádnou naději. Ale oni slyšeli Izraelce zpívat svému Bohu. Bohu, který je viděl skrze meuvěřitelné okolnosti. Oni říkali: „Tito lidé mají Boha, který pro ně může otevřít moře. Jeho oheň sestupuje dolů z nebe a On stojí proti jejich nepřátelům. To musí něco být na tom jejich Bohu!”

Jako celý svět I oni chtěli vidět lidi, kteří vytrvali ve stejných promlémech jako oni, a kteří čelili stejným bitvám jako čelili oni. ale umí i zpívat, křičet a držet své víry v nejtemnějších hodinách! Babyloňané požadovali píseň, protože tam je něco, co v srdci každého člověka, co volá: „Kde na tváři země je něco, co může učinit, že budeš zpíva i když jsi ztratil vše?” Potřebovali svědectví! Je důležité, aby Boží děti, ať jsou kdekoliv kdykoliv, a zpívají písně Sionu: „Bože, já ti věřím, bez ohledu na to, co se děje”

Svět křičí k nám: „Můžete nám ukázat zázrak! Není to rozevírající se Rudé moře, které zapůsobí na nás. Není to vidět slepé, kterým se vrací zrak a chromí kteří jsou uzdraveni. Je to , že se můžete podívat na nejtemnější hodinu vašeho života. Situace která je z lidského pohledu naprosto beznadějná a přesto úsměv s radostí na tváři, zpívat Bohu chvály. to je zázrak, který chceme vidět. ”