MAJÍ JEŠTĚ PŘIJÍT VĚTŠÍ VĚCI by Gary Wilkerson

Bůh chce skrze nás činit mocné věci. Chce skrze nás vyjádřit světu svou lásku. A tak jestli lpíme na něčem, co brání Božímu konání – na své tvrdohlavosti, na svém odmítání ve všem Mu důvěřovat – upozorní nás na to.

Někdy po nás Bůh chce, abychom ke svým životům něco přidali, a potom teprve udělá, co bude moct. Může to být něco, co jsme neudělali, a tak chce, abychom se ptali sami sebe: „Jsem pomalý, když mám reagovat na Boží žádost?“

Příklad něčeho podobného nalezneme ve Skutcích, když učedníci přijali nového člena místo Jidáše. V Horní místnosti metali los a vybrali Matiáše. Vypadalo to jako něco malého. Ti samí muži viděli, jak Ježíš činí zázraky, otevírá slepé oči, vymítá démony, dokonce křísí člověka z mrtvých. Viděli, jak přichází na zemi Boží království jako nikdy předtím. A když Kristus vystupoval do nebe, řekl jim neuvěřitelná slova: „Budete činit dokonce větší věci, jakmile vám sešlu svého Ducha. Přijmete jeho moc. Mají přijít ještě větší věci!“ (viz Skutky 1:1-8).

A opravdu, ti samí učedníci šli až za hranice Izraele a Středního Východu, až do Evropy a Indie a Afriky, a kázali národům dobrou zprávu o Kristu, to všechno během jedné generace. Proč pro ně bylo tak důležité připojit k sobě dalšího učedníka? Dělali to z jednoho prostého důvodu: Petr pochopil, že to po nich Bůh chce.

„V té době vstal uprostřed shromáždění učedníků Petr…a řekl: ‚Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi…patřil mezi nás a měl podíl na této službě‘“ (Skutky 1:15-17, B21). Petr se odvolával na Žalm 109:8 „Jeho pověření ať přijme jiný.“

To je veliká lekce pro dnešní Kristovu církev. Proto nikdy nepřehlížejte ustavičné požadavky srdce, ať jsou jakkoli malé. Bůh ukazuje na tyto věci, aby zjevil, jak na Něho naše srdce reaguje. Mají přijít ještě větší věci!