I APOŠTOL PAVEL ZAŽÍVAL ŠPATNÉ ČASY

Když Pavel odjel do Makedonie, udeřily na něj zlé časy: „Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseň: navenek boje, uvnitř úzkosti“ (2. Korintským 7,5). Tento zbožný muž přiznal, že byl uvnitř sužován ne jedním, ale mnoha strachy!

Opravdu, Pavel nebyl žádný nadčlověk. Byl vystaven těm samým emocím jako my. V jednu chvíli se všichni věřící v Asii obrátili proti němu, lidé, pro které dělal všechno na světě. Napsal: „Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován?“ (2. Korintským 12,15)

Ano, i Pavel procházel těžkými dny. Ale nikdy nepodlehl svým pocitům ani pokušením, která je doprovázela. I v těch nejhorších dobách svědčil: „Potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení“ (2. Korintským 7,4). Potom přidal: „Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás“ (verš 6).

Zažíváte špatný den, týden či celé dlouhé období? Jste sklíčení, ztratili jste odvahu, chcete všeho nechat? Pokud ano, jak si myslíte, že Bůh zareaguje na vaše trápení? Pokárá vás nebo potrestá? Ne, nikdy! Pavel prohlašuje: „Pán vám nikdy není blíže, nikdy není více připraven vám pomoci, než když jste na dně a trpíte.“

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha“ (2. Korintským 1,3-4). Řecké slovo potěšovat je zde ve významu „dodat odvahu, povzbudit, zavolat k sobě“. Jak je to úžasné! Když zakoušíme špatné dny, náš nebeský Otec toho využívá, abychom se k Němu více přiblížili.