VĚTŠINA KŘESŤANŮ JE BEZMOCNÁ by Gary Wilkerson

„Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno“ (Lukáš 21:48, ESV – přel.)

Většina křesťanů je bezmocná. Některým čtenářům bude toto prohlášení znít troufale a jiným zase jasně. Tak či onak bych raději tento komentář o církvi vynechal.

Přemýšlejte o tom, jak vypadá „normální“ křesťanství typického dnešního věřícího. Takový člověk je trochu egoistický a trochu materialistický a většina jeho denních rozhodnutí se týká zlepšování jeho života. To zahrnuje duchovní hledání, počínaje jeho církevními skupinami, a konče navštěvováním seminářů.

Na žádné z těchto věcí není nic špatného. Náš Pán chce, aby byly naše životy požehnané, pro některé křesťany však nejsou ničím víc, než honbou za světem. Jedná se jim o sebezdokonalování, a ne o Boží království, a mohou odvést nějakého věřícího, který věří pravé moci evangelia.

To, co je dnes považováno za normální křesťanství, musí Boha rozhořčovat. Není to pouze bezmocnost, je to ztráta vášně a nedostatek sebeobětování. Jinak řečeno, je to méně o kříži – a proto méně kristovské. Nechápejte to špatně. Cele prožívám Boží milost a nevložil bych na nikoho zbytečně velké břemeno. Ale je na čase, aby církev duchovně zkoumala, jestli nás naše „duchovní“ hledání vede blíže k Božímu srdci, anebo nás nutí běhat v kruhu.

Dovolte mi položit otázku. Myslíte si, že by bylo lepší pro vaše duchovní zdraví, abyste navštěvovali církev, kde se moc nekáže evangelium, kde se moc nevyučuje o Božím Slovu, nebo která není moc zapálená pro Boží království? Církev, kde nikdo doopravdy nežije podle Božích přikázání? Anebo by bylo lepší navštěvovat církev, která vyvyšuje Boží slovo, hlásá evangelium a má pro každého domácí skupinku?

Pokorně tvrdím, že ta druhá volba by byla pro vaše duchovní zdraví více nebezpečná. Proč? Protože Ježíš prohlašuje, že komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno. Pro ty, jejichž život se neshoduje s biblickou pravdou, jíž jsou vyučováni, bude Soudný den děsivý.