MARNOTRATNÝ SYN A JEHO BRATR

Oba bratři – ten marnotratný i ten druhý – byli stejně hříšní. Mladší syn neporozuměl smyslu milosti, která má vrůstat do zralosti svatosti. Ale starší syn zase nikdy nepoznal Otcovo srdce. Vždy usiloval získat srdce svého Otce tím, že ho poslouchal a pracoval. Nedokázal přijmout, že ho jeho Otec vždy miluje bezpodmínečně, naprosto nezávisle na jeho dobrých skutcích. Pravda byla, že ho Otec miloval jednoduše jen pro to, že ho zplodil.

“Ale on se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec tedy vyšel a prosil ho. On však otci odpověděl: Pohleď, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil jediný tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tento tvůj syn, který prožral tvé jmění s nevěstkami, zabil jsi mu tučné tele!” (Lukáš 15:28-30)

Starší syn řekl svému otci, “Všechny ty roky jsem těžce pracoval, abych se ti zavděčil, a ty jsi mi přesto nikdy neukázal takovouto lásku. Nebo při nejmenším jsem ji aspoň necítil.” Toto shrnuje kořen poblému protestujícího syna. Myslel si, že si vydělal, skrze dobré skutky to, co jeho mladší bratr přijal skrze milost.

Každému “legalistovi” činí potíž nebrat zřetel na skutky těla. Proč? Protože naše tělo chce před Bohem podat výkon! Chceme být schopni říci, “Zasloužil jsem si svůj pokoj v Pánu. Postil jsem se, modlil, dělal vše jen, abych získal vítězství. Těžce jsem se namáhal a teď jsem to konečně dokázal.”

Pokud jsme k sobě upřímní, musíme vidět, že naše tělo vždycky protestuje proti závislosti na Pánu. Nechceme spoléhat na Jeho milost a milost poznání, že jenom On nám může dát moc, moudrost a autoritu žít život jako přemožitelé.

Musíme být opatrní, abychom neprotestovali stejně jako starší bratr. Je to protest lidské nadutosti – a to je jako zápach v Božích nosních dírkách!