OTEVŘENÉ NEBE

Ježíš se obrátil k Natanaelovi a řekl: „Amen, pravím vám, uzříte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka.“ (Jan 1:51). Tato řecká fráze nám zaslibuje, že se tak děje "opakovaně".
Jinými slovy se snažil Ježíš Natanaelovi sdělit: "Bůh se ti chystá otevřít trvalé zjevení."

Podobně i Bůh uzavírá smlouvu s každým služebníkem evangelia, jehož životu nelze nic vytknout, neskrývá žádný hřích nebo temné tajemství. Takový služebník obdrží nepřetržitý příval zjevení Kristovy slávy. Chová se jako Boží prorok, neustále čerpá čerstvé a svěží slovo z nebe.

Jsem velmi překvapen, jak často dnes slýchávám od mnoha neznámých mladých kazatelů čerstvá a pomazaná slova. Dostáváme desítky nahrávek různých kázání z celé země a občas se stane, že je mezi nimi i takovéto poselství. Pokaždé když zaslechnu tuto čistou vizi Krista, požádám kazatele, aby mi zaslal více nahrávek.
Pokud pásky prokazují konzistentní vizi i poselství může se stát, že tohoto pastora pozveme, aby kázal v Times Square Church. Tohle byl i případ pastora Cartera Conlona.

Tito služebníci jsou přímočaří, upřímně kráčejí s Bohem a jejich životy jsou jako popsané knihy. Jsou odevzdaní svým rodinám a nemají žádné ambice. Namísto toho š´tastně pastorují svůj malý sbor a tráví většinu svého času v modlitbách. Jejich přítomnost je plná Božího Ducha, zjevení a Kristova pramene, který se z nich valí jako řeky života.

Stejně jako u Natanaela, jedná se o služebníky bez lsti, utajovaných zvyků či hříchů. Proto jsou schopni vidět, slyšet i rozpoznat Boží hlas a jasně rozlišit tlukot Jeho srdce!

I naše církev má své starší sboru. Častokrát, když slyším tyto muže kázat, chvěji se úžasem a říkám si: "Jak přišli tito služebníci na tohleto neuvěřitelné zjevení slávy, moci a podstaty Kristovy? Nemají žádné teologické vzdělání, a přesto je jejich učení čistý, svatý proud zjevení! "