SDÍLENÝ DOPIS Z NAŠÍ SLUŽBY

“Milý pastore Davide. Před několika lety přišel můj manžel o práci, která pro něj byla velmi důležitá. Bylo to pro něj tragické, protože s prací ztratil veškeré svoje sebevědomí a dobrý příjem a už se z toho nikdy nevzpamatoval. Přestože je zaměstnaný, jeho současný příjem je menší než polovina toho, co měl. Nyní jsem já prvotním rodinným živitelem.

Před několika týdny jsem hledala něco ke čtení, když mne Pán vedl do krabice s papíry, které jsem schovávala. Našla jsem jedno z vašich starších kázání “Místo nazvané Konec důvtipu.” Jak jsem si ho četla, Duch Svatý mi ukazoval, že to je přesně to, kde se nacházím – na konci svých schopností!

Bůh mi skrze vaše kázání ukázal, že jsem se obrátila v hněvu proti svému manželovi. Spoléhala jsem na něj – to je vlastně, že jsem spoléhala na tělo. Potřebuji se sama obrátit k Ježíši jako svojí naději, jako k tomu, který jediný mě zabezpečuje a vyvádí mě z těchto problémů. Vím, že můj muž mě nyní z nich nemůže vyvést. Zatímco čtu vaše kázání, Bůh mě ujišťuje, že je se mnou.

Ještě nemám za sebou tuto zkoušku. Je to stále velmi těžké. Někdy, když se podívám na zem, vidím potenciální pohromy obklopující nás stejně jako děti Izraele. Bůh mi ale ukázal, že pochybuji o Jeho lásce ke mně a jeho věrnosti mě zabezpečit.

Taktéž jsem si uvědomila, že jsem dobře potlačovala svoje strachy a nikdy jsem se nezasadila smrtelnou ránu svým pochybám. Nyní chci s tímhle vším skončit. Vybrala jsem si chválit Boha za to, že mě zabezpečuje a miluje, ačkoli zatím jeho zaopatření nevidím.”

Drazí svatí, možná přijde ještě více zlých dnů. Ale musíte říci “Ježíši, odevzdávám všechny svoje starosti tobě. Jsem dědicem bohatství od Boha skrze Ježíše Krista. A vím, že toto bohatství zahrnuje plné zabezpečení všech mých fyzických potřeb.

Můžeš věřit a doufat Bohu právě v této věci!