MOC V TĚŽKÝCH ČASECH by Gary Wilkerson

Navštívil jsem církev v El Salvadoru, jejíž členové mají průměrný příjem 4 dolary denně. Udivilo mě, když jsem se dozvěděl, že ti lidé dávají dva ze svých vydělaných dolarů na dobročinné účely. Když jsem se jich zeptal, proč dávají tak hodně, všichni mi odpověděli: „Protože Ježíš nám řekl, že máme dávat chudým.“

Když jsem poukázal na to, že oni jsou potřební, zareagovali: „Ale ne! My jsme požehnaní a na oplátku chceme žehnat.“

To nejsou ani nesvatá srdce ani srdce pohlcená domýšlivostí. Můžeme říci totéž o sobě? Budeme jako křesťané dychtiví, abychom žehnali druhým, když budeme mít málo na vlastních kontech? Nebo se stáhneme zpět, když přijde na to, abychom žehnali?

Nadcházející těžkosti zjeví, co je v našich srdcích. Poprvé v historii se méně než 50% Američanů označuje za lidi, kteří v něco věří. Toto číslo je dokonce menší (30%) u lidí pod třicet let. Mnozí z nich zaškrtávají „žádný“ ohledně náboženské příslušnosti. Odhaduje se, že během jednoho desetiletí bude tato generace naprosto ztracená v sekularismu a bezbožnosti.A nesnášenlivost vůči křesťanům jen poroste.

Co s tím máme dělat? Pisatel listu Židům odpovídá: „Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením“ (Židům 10:32). Bůh změnil utrpení těchto raných křesťanů na nástroje pro moc evangelia: „Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni…s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen ‚docela krátký čas a přijde…avšak můj spravedlivý bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.‘ Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života“ (10:33-39).

Ujišťuji vás, že je to těžký úsek z Písma, ale je zde pevně vtisknutá dobrá zpráva. Bůh nám říká, že vprostřed rostoucí temnoty činí něco slavného a že v posledních dnech pozvedne církev na svědectví své moci v těžkých časech.