KDYŽ PŘIJDOU ŠPATNÉ DNY

Mé špatné dny nejčastěji přicházejí, když jsem sám s Pánem a hledám jeho Slovo. Mohu být zahlcen pocitem neznalosti, když cítím celý oceán pravdy přede mnou když vím, že to nemohu pravděpodobně pochopit, protože je tam toho tak mnoho.

Jsem ještě více frustrován, když čtu velké spisy kazatelů kteří žili před 300 lety. Končím s voláním: „Ach, Pane, jsem jako dítě v mém chápání ve srovnání s těmito duchovními obry. Žili údajně v neosvíceného věku a přesto, jako mladí muži psali věci, které já stále ještě musím uchopit v mém stáří. Proč je tak těžké pro mě tomu porozumět?“

Jediná odpověď kterou jsem přijal, jsem slyšel v Pavlových slovech: „není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“ (Efezským 2,9). Všechna moc spočívá v Bohu, i moc pochopit pravdu a žít zbožný život. Tento velký poklad je obsažen v hliněných nádob, aby všechna sláva připadla Jemu.

Pokud tvůj špatný den zahrnuje démonický útok na tvou víru, možná budeš pokoušen, aby jsi přemýšlel, že nejsi dostatečně duchovní, aby jsi tím mohl projít. Ale nic nemůže být dále od pravdy.

Zbožný mladý muž mi volala se slzami v očích a vyhrkl: „Právě jsem měl nejhorší den mého života a já nevím, co mám dělat! Divný pocit na mě dnes přišel a nemohu to setřást dolů. Bratře Davide, já nevím, jestli je Bůh!“

Mladý muž neměl tušení, kde se jeho pocity pochybnosti vzaly a byl šokován a zraněn myšlenkami, které vstoupily do jeho mysli. Přiznal, „Necítím Boží přítomnost. A teď si nemůžu pomoct ale neustále pochybuji jestli vůbec existuje. Co mám dělat? Nechci mít v hlavě tyto hrozné myšlenky!“

Řekl jsem mu: „Neboj se, neztrácej odvahu. Věřte mi, je to starý trik od ďábla, který miluje hrát na mladé věřící, kteří jsou drazí Bohu. Snaží se zaútočit na tvou víru a zmást tě.“

Byl jsem schopen říci, tomuto mladému muži to samé, co jsem řekl svému synovi Garymu, když procházel těžkým obdobím: „Prostě tím projdi. Tvůj nebeský Otec ví přesně, čím procházíš. Pamatuj, Bůh slíbil, že tě nikdy neopustí. Jen se stále obracej na něj – skrze víru samotnou!“