NEVZDÁVEJ SE by Gary Wilkerson

Pavel nezaváhal, když přišla katastrofa. Zamysli se nad tím, co se stalo: „Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim: ‚Měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu, a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: „Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.“ Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu‘“ (Skutky 27:21-26).

Nevím, jak ty, ale se slyšením tohoto slova jsem měl problém. „Moje loď že má ztroskotat? Pane, co se to tu děje?“ Co bys dělal, kdyby ti někdo řekl, že se tvoje loď potopí? Jak bys reagoval, kdyby tvé povolání bylo ohroženo okolnostmi, které bys nemohl ovlivnit? Mnozí z nás by prožili krizi identity, protože naše identita je zaobalena do našeho povolání – ať už je tím povoláním rodina, práce nebo dokonce služba. Naší lodí může být domov, auto, sportovní úspěch našich dětí, nebo stovky dalších věcí. Měli bychom děkovat Bohu za lodě ve svém životě, žádná z nich se však nevyrovná Kristu a lidem, které Bůh povolává, aby nám sloužili. Naše identita nemůže být v ničem jiném než v Kristu.

Pavel to věděl, a i když se jeho loď rozbila na kusy, nikdy se nevzdal svého povolání, jímž byl Kristus. Pavel byl při bouři klidný, protože se jednou pro vždy nalodil a měl Boží ujištění, že se všichni zachrání. Vzácná loď někoho jiného šla ke dnu, ale Pavel je všechny povzbuzoval: „Nemáme se nechat odradit.“ Pokud tě Bůh k něčemu povolal, nezáleží na tom, jaká bouře se zvedne. On říká: „To není konec. Když se zdá, že se všechno vymklo kontrole, já to mám pod kontrolou. Nevzdávej se!“