POKLAD V HLINĚNÝCH NÁDOBÁCH

Křesťanský život není život jasného plachtění. Každý věřící bude mít špatné dny, bez ohledu na to, jak on může být svatý. Většina křesťanů ví, že Ježíš není jen spasitel pro “dobré časy.” On je s námi nejen když se věci daří, ale též během špatných dní. Když nás zasáhnou těžké časy. On nezmizí se slovy: “já se vrátím až si to všechno vyřešíš.” Ne, On je věrný a stará se o nás v každé době.

Apoštol Pavel se k tomu vyjadřuje když píše: “Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás.” (2 Korintským 4:7) Poklad o kterém zde Pavel mluví je znalost a přítomnost Ježíše Krista.

Řecké slovo, které Pavel používá pro hliněné nádoby je "křehký jíl", což znamená "slabý, snadno rozbitelný, snadno v pokušení. "On říká:" Ano, máme Ježíšovu přítomnost v našich tělech, ale naše těla jsou slabá, snadno v pokušení a snadno rozbitelná.

Faktem je, že všichni trpíme tím, co Bible nazývá "slabosti". Pro mnoho křesťanů, společný neduh života je křehká konstituce nebo špatný zdravotní stav. Pavel mluví o častém onemocnění, Timotea, nazývá je "častými slabostmi" (1. Timoteovi 5:23). Řecké slovo zde použité znamená slabost "neduživý, bez síly, slabého těla a mysli."

Přesto existují i ​​jiné slabosti kromě fyzické a je stejně obtížné je zvládnout. Podle mého názoru, slabosti mysli jsou pravděpodobně nejrozšířenější. Mluvím o těch nevysvětlitelných časech, kdy vás vaše pocity zrazují a hrají triky na mysl. Dovolte mi to vysvětlit.

Viny, strach a úzkost jsou všechno slabosti mysli. Můžeš být jimi pronásledován kvůli své minulosti, nebo kvůli nějakému hříchu, který stále lpí na tvém životě. A tyto slabosti mohou, ale mít vliv na tvé pocity.

Pokud procházíte takovým druhem zkoušky, musíte pochopit, že nejste neduchovní když snášíte takové útoky. Jste stale dítětem našeho nebezského Otce a on vás nenechá bojovat osamoceného. On pošle Ducha Svatého, aby zahnal všechny pochyby. Nesnaž se hádat s ďáblem, protože mu nic nedokážeš. Namísto toho, když příjde útok, utíkej k nebezskému Otci. Pak v klidu stůj, s trpělivostí a nadějí!