DENNĚ PODROBOVÁN SMRTI

Zbožný apoštol Pavel byl plný Ducha svatého a zjevení poznání. Vroucně se modlil a denně kráčel v úzkém obecenství s Ježíšem. Přesto připustil, že byl neustále zmítán, očerňován, opovrhován a ponižován. Čelil pomluvám, lidé napadali jeho charakter a hanili jeho jméno.

Pavel trpěl natolik a tak často, že se i jeho duchovní děti divily, proč se neustále potýká s problémy a pronásledováním. Pokaždé, když ho přátelé navštívili, měl tvář samou modřinu, zlomené kosti nebo po těle šrámy. Samozřejmě, že to Pavla hluboce zraňovalo. Byl mocným, upřímným a pravým kazatelem Boží milosti, ale kamkoli se obrátil, nadávali mu a pomlouvali ho.

Apoštol řekl, že mu zůstal jediný přítel, Onezifor, který „se nestyděl za řetězy [pouta] mé“ (2. Timoteovi 1:16). Pavel o svém příteli řekl: „Tento člověk se za mé uvěznění nestyděl. Ví mnohem víc, než aby si myslel, že mám ve svém životě nějaký skrytý hřích!“

Pavel také řekl, že byl povzbuzen skupinou věřících, kteří „s ním zakusili i vězení“ (Židům 10:34). Řekl: „Tito lidé cítí totéž co já.“ Proč tito lidé stáli při Pavlovi v jeho zkouškách? Protože oni sami „byli veřejně vystaveni i urážkám a ponižování, jindy se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo.“ (verš 33). Tito věřící se stali apoštolovými „společníky v soužení,“ protože i jim děly stejné věci, které staly Pavlovi!

Znám hluboce duchovního služebníka, který léta snášel satanské napadání a pronásledování od jiných věřících. Pokaždé, když jsem ho viděl, mě žádal, abych se za něj modlil ohledně jeho trápení. Rád jsem mu vyhověl, ale za určitý čas, když jeho zkoušky stále přetrvávaly, už mě to obtěžovalo. Nakonec jsem se ho přímo zeptal: „Nerozumím tomu, proč jsi stále sužovaný. Jsi jedním z nejzbožnějších pastorů, které znám. Máš blízký vztah s Pánem, stále se modlíš, studuješ Jeho slovo. Proč by Pán dovolil, abys neustále čelil nepřetržitému trápení?“

Teď už vím, proč tento zbožný pastor čelil téměř denně nebezpečným situacím. Protože byl plný vzkříšeného života! Bůh si ho chtěl mocným způsobem použít, a tak ho stále vydával na smrt v každé oblasti jeho života. Přál si, aby v něm nezůstalo nic, co by mohlo zakrýt nádhernou manifestaci Krista.

Proto se satan tolik upínal na to, aby Pavla zničil. Věděl, že v Pavlově životě má vyzařovat mocná manifestace Krista!