VAŠE VELKÁ ODMĚNA

V dnešním světě se objevuje spousta názorů, které se snaží přijít na to, proč jsou lidé tak zmatení a plní starostí. Ale přicházejí pouze s tisíci zmatených důvodů. Pravdou je, že nikdo, kdo opravdu miluje Ježíše Krista, se nebude bát, že ztratí materiální věci. Spíše ho budou soužit problémy v duchovní oblasti!

Pavel znal pravou příčinu našich zmatků a úzkostí a mluví o tom v listu Římanům: „Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím…Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci“ (Římanům 7,15.19).

Apoštol zde říká: „Dělám přesně ty věci, které dělat nechci. A to, co chci dělat v poslušnosti Bohu, prostě nedokážu vykonat.“

Pavel to zde přiznává pro tisíce upřímných věřících. Ti se trápí, protože prostě nedokážou zvítězit nad hříchem. Chtějí dělat správné věci – žít svatý a čistý život před Pánem – a nenávidí hřích, který je tak snadno svádí a ničí jejich společenství s Kristem. Přesto se k němu znovu a znovu vracejí!

Nakonec volají, plni zoufalství, trápení a vyčerpání: „Ach, jak bídný jsem člověk! Už tohle nechci více dělat. Ale vypadá to, že tomu prostě nezvládnu nepodlehnout! Proč jsem tak slabý? A jak dlouho musím vytrvat v tomto zápase? Bude celý můj život ve znamení potoků slz, vyznání hříchů, činění pokání a potom opět návratu k mému hříchu?“

Abraham se Hospodina ptal na podobnou věc, když před sebou neviděl žádnou možnost vysvobození z dilematu, v němž se nacházel. Boží odpověď byla: „Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna“ (Genesis 15,1). Bůh mu řekl: „Abrahame, dám ti sám sebe a to je vše. Já budu tvým obhájcem a tvou velkou odměnou, protože jsem, který jsem. Dokud budeš žít, nebudeš se už muset bát žádného nepřítele, protože já ti budu Bohem!“