JSI POŽEHNÁN by Gary Wilkerson

„V tvém [Izákovu] potomstvu dojdou požehnání všechny národy země. To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil“ (Genesis 26:4-5).

V tomto textu je klíčovým slovem slovo uposlechl, protože uposlechnutí přináší požehnání. Uděláš krok víry a řekneš: „Bože, tohle je těžké a nemám ani jistotu, že to dokážu.“ Ale jdeš do toho a řekneš: „Bože, já tě poslechnu,“ a když to učiníš, nebesa se ti otevřou. Milost nás zmocňuje k tomu, k čemu nás Bůh povolává.

Jsme nazýváni svatým lidem – odděleným – který má úctu k Pánu – který poslouchá jeho příkazy. Neposlušnost nás často olupuje o přízeň a požehnání a úplnost skutků, které On chce konat v našich životech.

Nezáleží na tom, co ti Bůh říká, abys udělal, poslechni ho. Jestliže ti říká, abys dal, poslechni ho. Jestliže ti říká, abys šel, poslechni ho. Jestliže ti říká, abys setrval, poslechni ho. Nežij tak, jak chceš ty, žij tak, jak chce Bůh, a přijde k tobě, na tebe a okolo tebe požehnání. Věci, kterých se dotkneš, budou Pánem požehnány.

„Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně“ (verš 12). Vidíme, že Izák zasel a sklidil velkou úrodu. Boha nezneklidňuje ani nerozrušuje americká ekonomika. Nedělá si starosti o to, co se děje ve tvé práci nebo ve tvé domácnosti. Proč? Protože má veškerou schopnost, veškeré zdroje, veškerou moc v nebi, aby mohl uspokojit všechny tvé potřeby podle svého bohatství ve slávě.

Bůh chce, abys věděl, že ti žehná. Takové je jeho srdce. Zbav se té představy o nevrlém a staromódním Bohu v nebi, který jen čeká, až uděláš chybu, aby tě mohl o něco připravit. Ne! Bůh tě chce zmocnit, abys byl poslušný, protože ti rád žehná.