KOVBOJSKÉ BOTY by Gary Wilkerson

„Ten, kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ (2. Korintským 9:6)

Před několika lety jsem sloužil jako asistent pastora v New Yorku v církvi Times Square Church. Předtím jsem žil v Texasu, kde jsem si také zakoupil pár pravých kovbojských bot - byly to opravdu úžasné boty! Měl jsem je zrovna na sobě, když do mé kanceláře vstoupil nějaký bezdomovec. Potloukal se stopem po celé zemi - z místa na místo a byl vcelku opovážlivý.

„Nevím, proč jsem tady,“ řekl. „Všechny církve jsou stejné. Utrácíte peníze za budovy a vy bohatí pastoři máte úplně všechno počínaje drahými auťáky až po to všechno ostatní.“

Pak pohlédl dolů a řekl: „Podívej se na sebe. Nosíš takové hezké kovbojské boty a já mám jen tyhle staré roztrhané pláťáky.“

„Líbí se ti tyhle boty?“ zeptal jsem se. A ještě než vůbec stačil odpovědět, ani jsem se nemusel dvakrát rozmýšlet, sundal jsem si boty a podal mu je - domů jsem toho dne odešel bos.

O šest měsíců později jsem obdržel telefonát od přítele, který pastoruje církev v Greensboro, Severní Karolíně . „Gary,“ řekl mi, „tomu neuvěříš. V mé kanceláři sedí člověk, který tvrdí, že jsi mu před šesti měsíci daroval pár kovbojských bot. Nemůže zapomenout ani tebe ani na tvou církev. Jezdil stopem z místa na místo a celou tu dobu se při každém svém kroku neustále díval na ty boty a přemýšlel o Ježíšově lásce.“

Do církve mého přítele vešel se slovy: „Hele, jeden pastor v New Yorku mi dal tyhle kovbojské boty. Navštívil jsem církev s názvem Times Square Church a on byl jedním z asistentů pastora.“

Steve se zeptal: „Jmenoval se Gary?“

„Jo, jo to bude on. Určitě to byl Gary.“

Můj přítel Steve mu odvětil: „Už šest měsíců tě Duch svatý pronásleduje. Jsi připravený odevzdat svůj život Kristu?“

A on odpověděl: „Proto jsem přišel. Přišel jsem dnes do této církve, abych odevzdal svůj život Ježíši.“

Chci vás povzbudit, dokonce i když máte pocit, že se zmítáte uprostřed krize – nepřestávejte hledat příležitosti. Octlo se v krizi vaše manželství? Najděte příležitost jak sloužit, milovat a být požehnáním pro svého manžela nebo manželku. Čelíte krizi ve vztahu se svými dětmi? Vládne tam rozkol a chaos? Najděte příležitost jak milovat, sloužit a vést svou domácnost dle Božích způsobů.
Procházíte finančními problémy? Objevte způsob, jak se stát během nouze a nedostatku požehnáním pro druhé a nebeské průduchy se vám otevřou. Bůh na vás vylije bohaté požehnání.