NOVÁ KAPITOLA by Gary Wilkerson

V knize Skutků je 28 kapitol, avšak během staletí Bůh napsal další kapitolu skrze tisíce svých učedníků. Nejmenují se ani Filip, ani Tabita, ani Timoteus. Ne, dnes se jmenují např. Jenny, Jimmy a Jonathan.

Jenny, rusovlasá Australanka, chodí do naší církve v Colorado Springs. Má ten nejradostnější smích, jaký jste kdy slyšeli – a je bláznem pro evangelium. Denně se svým manželem vidí, jak Boží moc hýbe lidmi, které potkávají.

Potom je tu učedník jménem Jimmy, se kterým jsem sloužil několik desetiletí. Nedávno, když vedl někoho k Pánu, navrhl: „Dovol mi vést ve tvém domě biblické studium.“ Brzy přišli další lidé z té čtvrti a byli spaseni. Jimmy udělal totéž v jiné čtvrti. A pak v další. Biblická studia se objevují všude po celém městě, kvůli jednomu radikálnímu křesťanu, který věří, že moc Ducha svatého nadpřirozeně hýbe srdci.

Jonathan je třináctiletý učedník z naší církve, který se modlí s autoritou celoživotního misionáře. Jeho modlitby přivádějí dospělé na kolena, neboť znějí zlomeně a kajícně. Jonathan touží vidět, jak Bůh zachraňuje ztracené, a jeho duchovní hlad je nakažlivý.

Tito učedníci, o kterých píši, jsou křesťany 21. století, kterým byla dána moc, jako tomu bylo v prvním století. Podobně jsme, vy i já, povoláni, abychom byli vyzbrojeni Duchem Božím a konali Boží dílo. Věřím, že je čas, aby mnozí v církvi již nebyli jen posluchači Božího Slova, nýbrž také činiteli. Studia Bible a modlitební skupinky jsou dobré, samozřejmě. Ale jedna věc je znát Ježíše a jeho slávu, a docela jiné je mít v sobě živoucího jeho Ducha, abychom sloužili stejně jako on. Duch svatý přichází, aby v nás žil, a tak mohl uskutečnit své záměry skrze nás.

Naléhám na vás, abyste se se mnou modlili: „Pane, kéž jsem silný v poznávání tvého Slova – a kéž jsem silný také v činění tvého Slova. Přines sem dnes Letnice, Pane! Amen.“